Tutustu Taksvärkin ohjelman arviointiin blogin kautta

Taksvärkin meneillään olevan ohjelmakauden (2018–2021) kehitysyhteistyöstä tehdään parhaillaan väliarviointia, jonka avulla ohjelman toimintatapoja ja seurantaa kehitetään entistä paremmiksi. Outcome Harvesting -menetelmään perustuvan arvioinnin toteuttavat yhteiskunnallisen muutoksen lähestymistapoihin erikoistuneet Mariam ja Phil Smith.

Koronaviruspandemia levisi Eurooppaan ja Taksvärkin ohjelmamaihin juuri ennen evaluaatioprosessin aloittamista, minkä vuoksi käytännön toteutus jouduttiin suunnittelemaan uudelleen. Koska Ruotsissa asuvat Mariam ja Phil eivät voineet alkuperäisen suunnitelman mukaisesti matkustaa Sambiaan ja Malawiin paikan päälle, työ päätettiin toteuttaa etäfasilitoituna arviointiprosessina. Evaluaattorit kouluttivat etäyhteyksillä paikallisten kumppanijärjestöjemme työntekijöistä ja nuorista aktiiveista koostuvat arviointitiimit hoitamaan tiedonkeruun paikallisesti.

Neljä henkilöä seisoo värikkään seinän edessä Sambiassa.
Barefeet-järjestön tiedonkeruuta Sambiassa.

Tiedonkeruu onkin parhaillaan käynnissä molemmissa maissa, Philin ja Mariamin toimiessa etätukihenkilöinä WhatsApp-ryhmien ja Zoom-palaverien kautta. Tämän jälkeen evaluaattorit tulevat yhdessä paikallisten tiimien kanssa analysoimaan kerätyn aineiston ja antamaan suosituksia toiminnan kehittämiseksi.

Toteutustapa on alusta alkaen ollut interaktiivinen oppimisprosessi, jossa kaikkia osapuolia kannustetaan tuomaan näkemyksiään esiin prosessin kaikissa vaiheissa. Avoimuutta ja vuorovaikutusta lisäämään luotiin blogi, jota evaluaattorit päivittävät prosessin edetessä.

Tervetuloa mukaan seuraamaan Malawin ja Sambian arviointiprosessin vaiheita, oppimaan Outcome Harvesting -menetelmästä ja lukemaan Taksvärkin työn tuloksista ohjelmaevaluaation blogista.

Teksti: Veera Blomster
Kuvat: Taksvärkki 2020 program evaluation blog