TIEDOTE: Taksvärkki ry:n kehitysyhteistyöohjelma vuosille 2014–2016 on julkaistu

Taksvärkki ry:n tavoite on voimauttaa nuoria aktiiviseen kansalaisuuteen niin Suomessa kuin kehitysmaissa. Ulkoministeriö valitsi marraskuussa Taksvärkki ry:n yhdeksi uusista kehitysyhteistyön kumppanuusjärjestöistään.

Taksvärkki ry:n kehitysyhteistyön ohjenuora on oikeusperustainen nuorisonäkökulma. Nuoriso nähdään aktiivisena muutosvoimana ja keskeisenä osana kehitysmaiden kansalaisyhteiskuntaa. Taksvärkki ry:n kehitysyhteistyöhankkeiden tavoitteena on tukea nuorten kykyä, motivaatiota ja mahdollisuuksia osallistua yhteisöjensä kehittämiseen ja oman elämänsä hallintaan.

Kumppanuusjärjestö saa ulkoministeriöltä rahoituksen ohjelmalleen kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Kumppanuusjärjestöksi valinta on iso askel Taksvärkin historiassa. Se tukee Taksvärkki ry:n pitkäjänteistä työtä kehitysyhteistyön parissa ja vahvistaa työn tuloksellisuutta.

Taksvärkki ry:n kehitysyhteistyöhankkeiden käytännön toteutuksesta vastaavat paikalliset olosuhteet tuntevat, poliittisesti sitoutumattomat kansalaisjärjestöt. Ohjelmavuosina 2014–2016 Taksvärkki ry toimii Boliviassa, Guatemalassa, Kambodžassa, Keniassa, Mosambikissa, Sambiassa ja Sierra Leonessa.

”Kumppanuusjärjestönä Taksvärkki ry tulee panostamaan entistä enemmän globaalikasvatuksen kautta tehtävään vaikutustyöhön”, Taksvärkki ry:n toiminnanjohtaja Lauri Peltonen kertoo.

Suomessa Taksvärkki ry:n toiminnan tarkoitus on antaa koululaisille ja opiskelijoille välineitä kasvaa yhteisvastuullisiksi, suvaitsevaisiksi ja solidaarisiksi kansalaisiksi. Taksvärkki ry tuo viestin henkilökohtaiselle tasolle, nuorelta nuorelle -periaatteen mukaisesti. Tavoitteena on, että suomalainen nuori kohtaa kehitysmaan ikätoverinsa tasavertaisena nuorena.

Taksvärkki ry yhdistää toiminnallisesti kehitysyhteistyön sekä kehityskasvatuksen ja kehitysviestinnän. Työtä tehdään valtakunnallisesti ja kahdella kielellä.

Lisätietoja antaa Taksvärkki ry:n toiminnanjohtaja Lauri Peltonen: lauri.peltonen(at)taksvarkki.fi.

Taksvärkki ry:n kehitysyhteistyöohjelma 2014–2016 on luettavissa ja ladattavissa täällä.