Teidän koulunne Maailmankansalaisen kouluksi?

Hakuaikaa jatkettu huhtikuulle, mukaan mahtuu vielä!

Ringissä seisovien nuorten kädet yhteen ojennettuina.

Koko ajan on tuki, että jos tarviitte jotain, niin kysykää vaan. On ollut sellainen tunne, ettei olla yksin täällä työskentelemässä näiden teemojen kanssa, vaan muut tekee samaa. Se lisää motivaatiota. Ollaan osa isompaa kokonaisuutta.
Hannele Vestola, lehtori

Maailmankansalaisen koulu on Taksvärkki ry:n yhteistyöverkosto, jonka tavoitteena on tukea kumppanikouluja opetussuunnitelman mukaisen globaalikasvatuksen toteuttamisessa. Taksvärkki ry tarjoaa käytännön tukea ja ratkaisuja, kouluttaa globaalikasvatuksen teemoista, sekä kannustaa Maailmankansalaisen kouluja yhteistyöhön, verkostoitumaan ja jakamaan käytännön ideoita muiden verkoston koulujen kanssa.

Oppilaat pääsevät paneutumaan globaalikasvatuksen tärkeisiin teemoihin (kuten esimerkiksi yhdenvertaisuuteen tai kriittiseen ajatteluun), harjoittelemaan aktiivista maailmankansalaisuutta sekä vaihtamaan ajatuksia Taksvärkki ry:n nepalilaisen kumppanijärjestön nuorten kanssa. Kouluissa järjestetään työpajoja, tapaamisia ja tapahtumia globaalikasvatuksen teemoista. Ulkoministeriö tukee Maailmankansalaisen koulujen toimintaa ja verkostoon osallistuminen ja sen palvelut ovat kouluille maksuttomia.

Vaikuttamisen voimaantumiseen, avarakatseisuuden lisäämiseen ja erilaisten ihmisten kohtaamiseen – niin muista kulttuureista kuin omasta ympäristöstäkin – siihen tätä tarvitaan.
Heli-Maija Heikkinen, lehtori

Yhteistyökouluilla muodostetaan oppilaiden Maailmankansalaisen ryhmä, joka toteuttaa lukuvuoden aikana vaikuttamisprojektin. Kahdessa Maailmankansalaisen koulussa,Mankolan koulussa Jyväskylässä ja Otalammen koulussa Vihdissä, on toteutettu monenlaisia projekteja. Niitä ovat olleet esimerkiksi tiedon jakaminen kiusaamisen ehkäisemisestä, ilmastokyselyn toteuttaminen kuntalaisille, oppilaiden suljetun vessan avaaminen, ja koulun viihtyvyyteen panostaminen. Oppilaat ovat myös kirjoittaneet julkaistuja mielipidekirjoituksia vapaasti valittavista aiheista, jolloin he valitsivat aiheikseen esimerkiksi ihmisoikeudet, sodan seuraukset, ilmastonmuutoksen ja eläinoikeudet.

Oppilailta on tullut toiminnasta positiivista palautetta. Osa oppilaista ja ryhmistä on ollut todella innostuneita ja itseohjautuvia. Toiste taas oppilaita on motivoitu enemmän. Parhaimmat palautteet oppilailta ovat tulleet Nepalin oppilaskuntien kanssa tehdystä yhteistyöstä. Koululuokat ovat olleet esimerkiksi yhteydessä lähettämällä videotervehdyksiä, ja nuorisotyöntekijä Taksvärkki ry:n kumppanijärjestöstä Nepalista on käynyt kouluilla ohjaamassa toiminnallisen työpajan.

Parasta on ehdottomasti olla tukemassa ja kehittämässä yhdessä koulujen globaalikasvatuksellisia toimintakulttuureja, yhteistyössä ja jaetussa asiantuntijuudessa on voimaa.
Hanna Hjerppe, globaalikasvatuksen suunnittelija

”MKK- yhteistyö on meille todella antoisaa! Me haluamme vakiinnuttaa pitkäjänteisemmän kouluyhteistyön muotoja osaksi meidän globaalikasvatustoimintaa ja jalkauttaa vahvemmin ja monipuolisemmin globaalikasvatusmenetelmiä ja materiaaleja koulujen arkeen.” kertoo Hanna Hjerppe, Taksvärkki ry:n globaalikasvatuksen suunnittelija ja Maailmankansalaisen koulujen yhteyshenkilö. Maailmankansalaisen koulu tavoitteet ovat yhtenevät peruskoulun opetussuunnitelman kanssa. Opetussuunnitelmassa on tavoitelauseita muun muassa kestävän kehityksen ja ekososiaalisen sivistyksen välttämättömyydestä. Pitkäjänteinen ja luotettava yhteistyö verkoston koulujen ja Taksvärkki ry:n välillä on Maailmankansalaisen koulun ydintä.

Opettajat Heli-Maija Heikkinen Otalammen koulusta ja Hannele Vestola Mankolasta kuvaavat Maailmankansalaisen koulun yhteistyötä monipuoliseksi ja hyväksi. Tukea, koulutusta, vierailijoita, työpajoja ja materiaaleja on ollut paljon. Taksvärkki ry on luonut myös yhteyksiä Maailmankansalaisen koulujen ja muiden järjestöjen välille. Yhteinen aika ja vahvempi verkostoituminen muiden Maailmankansalaisten koulujen kanssa on innostavaa, ja sitä toivotaan entistä enemmän. Opettajien kiireinen arki ja resurssit asettavat toki tietyt reunaehdot, mutta yhteistyöhön pyritään kannustamaan entistä enemmän esimerkiksi tasaisin väliajoin järjestettävien yhteisten verkkotapaamisten kautta.

Ihan huippua, oppilaat ovat aktiivisia ja rohkeita. Ne työt on olleet niin monipuolisia ja he on päässeet tekemään kaikenlaista.
Hannele Vestola, lehtori

Hannele Vestola kuvaa, miten oma ja yhteinen Maailmankansalaisen koulun toiminnan kautta into ja kiinnostus globaalikasvatuksen teemoja kohtaan on levinnyt koko kouluun. Mankolan kouluun perustettiin ensin globaalikasvatuksen tiimi, joka nimettiin myöhemmin osallisuustiimiksi. Monet opettajat ovat innostuneet mukaan, kysyneet Hannelelta vinkkejä ja kehitelleet itse erilaisia tapoja käsitellä teemoja. Mankolassa globaalikasvatuksen teemojen käsittely on yleistynyt ja siitä on tullut koko koulun yhteinen juttu.

Taksvärkki ry hakee uusia kouluja Maailmankansalaisen koulu –verkostoon. Kiinnostuitko?
Koulunne voi hakea mukaan 3.4.2020 mennessä. Avaa koko hakuilmoitus tästä.

Kuva: Maailmankansalaisen koulun oppilasryhmä

***

Tätä artikkelia varten haastateltiin Maailmankansalaisen koulun yhteistyöverkoston jäseniä Heli-Maija Heikkistä Otalammen koulusta ja Hannele Vestolaa Mankolan koulusta, sekä Taksvärkki ry:n globaalikasvatuksen suunnittelijaa Hanna Hjerppeä (hanna.hjerppe(at)taksvarkki.fi), joka on Maailmankansalaisen koulujen yhteyshenkilö.