Teidän koulunne Maailmankansalaisen kouluksi?

Taksvärkki ry hakee uusia kouluja Maailmankansalaisen koulu -verkostoon! Tavoitteena on tukea opetussuunnitelman mukaisen globaalikasvatuksen toteuttamista. Yhteistyössä kehitämme koulujen omaa globaalikasvatusta ja tuemme sen vakiinnuttamista osaksi koulukulttuuria.

Toiminta lisää oppilaiden ymmärrystä globaaleista kysymyksistä ja kannustaa toimimaan aktiivisina maailmankansalaisina. Vahvistamme nyt vuonna 2015 käynnistettyä Maailmankansalaisen koulu -verkostoa muutamalla koululla!

”MKK-projektin myötä oppilaat huomaavat epäkohtia helpommin ja ovat valmiimpia keskustelemaan ja vaikuttamaan asioihin.”

”MKK-projekti on vaikuttanut oppilaiden asenteisiin. Oppilailla on rohkeus puuttua asioihin. Heidän uskonsa omiin vaikutusmahdollisuuksiin on kasvanut ja uskallus yrittämiseen ja vuorovaikutukseen on lisääntynyt.”

”MKK-toiminnassa kaikki ovat yhteisen tärkeän asian äärellä, vaikka koulujen toiminta onkin omannäköistä. Taksvärkiltä saatu tuki, materiaalit ja avustus on mahtavaa.”

– Opettajien palautetta Maailmankansalaisen koulu -yhteistyöstä

Haluatteko koulunne mukaan?

 Tarjoamme:

– käytännön ratkaisuja ja tukea globaalikasvatuksen toteuttamiseen,
– koulutuksia globaalikasvatuksen teemoista opettajille,
– 3 verkkotapaamista lukukaudessa,
– mahdollisuuden jakaa ideoita ja kokemuksia mukana olevien koulujen kanssa,
– oppilaille tilaisuuksia harjoitella vastuullista maailmankansalaisuutta sekä
– lukukausittaiset kouluverkoston tapaamiset.

Toivomme, että koulu:

– on yläkoulu,
– haluaa kehittää globaalikasvatusta koulukulttuurissaan,
– tulee mukaan vuotuiseen Taksvärkki-kampanjaan ja nuorten oikeuksia edistävään Taksvärkki-keräykseen,
– sitoutuu vähintään kahdesta koulun opettajasta koostuvan globaalikasvatustyöryhmän muodostamiseen sekä oppilaiden Maailmankansalaisen ryhmän perustamiseen,
– sitoutuu yhteistyöhön kahdeksi kalenterivuodeksi (2020–2021).
 
Hakuaika Maailmankansalaisen kouluksi päättyy perjantaina 31.1.2020. Avoimet hakemukset pyydämme toimittamaan sähköisesti osoitteeseen hanna.hjerppe(at)taksvarkki.fi.

Kerrottehan hakemuksessa:

– Koulun nimi ja yhteystiedot
– Yhteyshenkilö ja hänen yhteystietonsa
– Miksi haluatte Maailmankansalaisen kouluksi?
– Millä tavalla globaalikasvatuksen teemoja on käsitelty koulussanne?
– Mitä toivotte yhteistyöltä?

Tiedusteluihin vastaa Taksvärkki ry:n globaalikasvatuksen suunnittelija Hanna Hjerppe, 050 512 4171, hanna.hjerppe(at)taksvarkki.fi.
 
Maapallo jossa lapuilla viestejä maailman nuorille.