Taksvärkki ry valittiin ulkoministeriön kehitysyhteistyön kumppanuusjärjestöksi

Ulkoministeriö on valinnut Taksvärkki ry:n yhdeksi uusista kehitysyhteistyön kumppanuusjärjestöistään. Valinta on iso askel Taksvärkin historiassa ja tukee Taksvärkki ry:n pitkäjänteistä työtä kehitysyhteistyön parissa. Kumppanuusjärjestöksi valitaan kokeneita kansalaisjärjestöjä, jotka ovat tehneet pitkään hyvää ja merkityksellistä työtä kehitysyhteistyön saralla. Kumppanuusjärjestelmällä halutaan vahvistaa ulkoministeriön ja järjestöjen yhteistyötä sekä tukea tärkeää työtä keskeisillä kehityspolitiikan aloilla kuten nuorisokysymyksissä. Kumppanuusjärjestöt saavat ulkoministeriöltä rahoituksen ohjelmalleen kolmeksi vuodeksi kerrallaan.

Valinta on merkki siitä, että järjestön työtä arvostetaan, mutta vielä tärkeämpiä ovat kumppanuusohjelman tuomat muutokset konkreettiseen työhön. Taksvärkki ry:n toiminnanjohtaja Lauri Peltonen kiittää päätöstä, sillä ohjelmarahoitus mahdollistaa työn aiempaa pitkäjänteisemmän suunnittelun ja keventää raportointia. ”Kumppanuusjärjestönä Taksvärkki ry tulee panostamaan entistä enemmän globaalikasvatuksen kautta tehtävään vaikutustyöhön”, Peltonen lisää.

Ulkoministeriö avasi haun uusille kumppanijärjestöille vuonna 2012. Hakukierros oli kaksivaiheinen, ja valinnat vahvistettiin 14.11.2013. Muut tällä kierroksella valitut järjestöt ovat Crisis Management Initiative (CMI), Suomen Pakolaisapu, Reilu kauppa ja Maailman luonnon säätiön Suomen rahasto (WWF Suomi). Ensimmäiset kumppanuusjärjestöt valittiin vuonna 2003, ja nyt käydyn valintakierroksen myötä niitä on yhteensä 16. Aiemmin valittuja ovat Fida International ry, Frikyrklig Samverkan, Kirkon Ulkomaanapu, Plan Suomi Säätiö, Suomen Punainen Risti, Solidaarisuus, Suomen Ammattiliittojen Solidaarisuuskeskus, Suomen Lähetysseura, Suomen World Vision, Pelastakaa lapset ry ja Vammaisjärjestöjen kehitysyhteistyöyhdistys FIDIDA ry.

 
Lisätietoja antaa Taksvärkki ry:n toiminnanjohtaja Lauri Peltonen: lauri.peltonen(at)taksvarkki.fi.

Lue ulkoministeriön tiedote uusista kumppanuusjärjestöistä täältä.