Taksvärkki ry hakee viestinnän ja globaalikasvatuksen harjoittelijaa nuorten artivismi-hankkeeseen

Etsimme korkeakouluharjoittelijaa Taksvärkki ry:n viestinnän ja globaalikasvatuksen tiimiin Helsinkiin. Harjoittelija työskentelee hankkeessa, jossa Taksvärkki ry:n nuorten vapaaehtoisten Challengers-ryhmä toteuttaa muuttoliikettä käsittelevän artivismi-projektin keväällä 2022. Hankkeessa lisätään nuorten tietämystä erilaisista maahanmuuttoa ja globaalia muuttoliikettä koskevista narratiiveista. Nuorten työskentely koostuu viidestä arki-iltaisin järjestettävästä tapaamisesta sekä viikonlopun mittaisesta taideleiristä, jossa nuoret tuottavat kantaaottavan taideteoksen.

Harjoittelijan tehtäviä ovat mm.: 

  • Hankkeen asiantuntija- ja muun yhteistyön koordinointi
  • Muutaman viikon välein kokoontuvan nuortenryhmän ohjaaminen
  • Hankkeeseen liittyvä viestintä ja sisällöntuotanto sosiaaliseen mediaan ja verkkosivuille
  • Nuorten toukokuussa järjestettävän taideleiriviikonlopun koordinointi
  • Muut globaalikasvatuksen ja viestinnän avustavat tehtävät 

Toivomme, että harjoittelijalla on kokemusta nuorten parissa työskentelystä (esim. opiskelun, työn tai harrastusten kautta). Lisäksi toivomme hyvää otetta oman työn aikatauluttamiseen. Arvostamme tietämystä ja/tai kiinnostusta muuttoliikkeen ja taiteella vaikuttamisen teemoista. Toivomme harjoittelijalta sujuvaa kynää ja sosiaalisen median eri kanavien hallintaa. Laskemme eduksi myös vapaaehtoistyö- ja järjestökokemuksen. Harjoittelun menestyksekäs suorittaminen vaativat hyvää suomen ja englannin kielen suullista ja kirjallista osaamista.

Harjoittelu on osa-aikainen 60 % työajalla, jolloin viikoittainen työaika on 22,5 h. Harjoittelusta maksettava palkka on 750 €/kk (60 % työajalla).

Harjoitteluajaksi toivomme 10.1.2022–31.05.2022, mutta tarkat päivämäärät ovat neuvoteltavissa. Töitä tehdään vallitsevan tilanteen mukaisesti sekä toimistolla että etänä kotona. Harjoittelu sisältää ilta- ja viikonlopputöitä.

Lähetä hakemuksesi ja ansioluettelosi viimeistään 6.12.2021 osoitteeseen aura.alarto@taksvarkki.fi. Otsikoithan viestisi seuraavasti: ”Hakemus harjoittelijaksi / oma nimesi”. Haastattelut järjestetään viikolla 50 ja päätös valinnasta tehdään jouluun mennessä.

Toivomme hakijoiksi eri-ikäisiä, eri sukupuolten edustajia, vammaisia sekä eri kulttuuri- ja muihin vähemmistöihin kuuluvia henkilöitä. Tarjoamme mukavan ja tiiviin työyhteisön sekä mahdollisuuden oppia ja kehittää uutta kanssamme. Helsingissä Hakaniemessä sijaitsevassa toimistossamme on puutteita esteettömyydessä. 

Harjoittelua koskeviin kysymyksiin vastaa:  globaalikasvatuksen suunnittelija Aura Alarto, puh. 050 348 5668. Soittoajat: ke 1.12. klo 13–14 ja pe 3.12. klo 9–10. 

Taksvärkki ry on nuorten oma kehitysyhteistyö- ja globaalikasvatusjärjestö. Taksvärkki ry on vuodesta 1967 alkaen järjestänyt Taksvärkki-keräyksiä ja tukenut lasten ja nuorten oikeuksia edistäviä kehitysyhteistyöhankkeita. Globaalikasvatuksemme edistää yhdenvertaisuutta ja ihmisoikeuksia, ja kannustaa nuoria toimimaan aktiivisina maailmankansalaisina. Ohjaamme vuosittain satoja toiminnallisia globaalikasvatuksen työpajoja peruskoululaisille ja toisen asteen opiskelijoille, koulutamme kasvatusalan ammattilaisia globaalikasvatuksen teemoista ja tuotamme materiaalia opetussuunnitelmien mukaisen globaalikasvatuksen tueksi.