Taksvärkki ry hakee viestinnän ja globaalikasvatuksen harjoittelijaa 

Haluatko oppia globaalikasvatuksesta ja järjestöviestinnän monipuolisesta tehtäväkentästä? Kiinnostaako sinua nuorten osallisuuden edistäminen? Hae harjoittelijaksi Taksvärkki ry:n viestinnän ja globaalikasvatuksen tiimiin!

Harjoittelijan työtehtävät liittyvät Educa-messujen Taksvärkin ständiohjelman suunnitteluun ja messuosallistumisen koordinointiin sekä laajemmin Taksvärkin globaalikasvatukseen ja viestintään. Tarkat työtehtävät määräytyvät harjoittelijan taitojen ja toiveiden mukaan.

Harjoittelijan tehtäviä ovat mm.: 

  • Educa-messujen ständin valmistelut ja ständiohjelman suunnittelu, ständivuorojen koordinointi, messuihin liittyvä sisäinen ja ulkoinen viestintä ja messutyöskentely (27.–28.1.2023)
  • toiminnallisten, lapsen oikeuksia ja nuorten yhteiskunnallista vaikuttamista käsittelevien työpajojen ohjaaminen kouluissa
  • sisällöntuotanto sosiaaliseen mediaan ja Taksvärkin verkkosivuille
  • Taksvärkki-kampanjan ja muiden globaalikasvatuksen materiaalien suunnitteluun ja toteutukseen osallistuminen
  • muut globaalikasvatuksen ja viestinnän avustavat tehtävät

Toivomme hakijalta:

  • hyvää otetta itsenäiseen työhön ja oman työn aikatauluttamiseen
  • viestinnällistä osaamista; erityisesti visuaalisten viestintätyökalujen (kuten Canva) ja somen hallinta katsotaan eduksi
  • ymmärrystä koulumaailmasta esim. opintotaustan, aiemman työkokemuksen tai harrastuneisuuden kautta
  • kiinnostusta järjestötyötä ja nuorten parissa työskentelyä kohtaan
  • hyvää suomen kielen suullista ja kirjallista osaamista

Harjoittelijalla tulee olla käytössään oman oppilaitoksensa myöntämä korkeakouluharjoittelutuki. Harjoittelusta maksettava palkka (1283 e/kk vuonna 2022) muodostuu korkeakoulun maksamasta harjoittelutuesta ja työnantajan osuudesta.

Harjoittelun pituus on noin 4 kk. Harjoittelijan toivotaan aloittavan ma 2.1., mutta ajankohta on neuvoteltavissa. Työtä tehdään pääasiassa Taksvärkin toimistolla Helsingin Hakaniemessä. Työtä on mahdollista tehdä osittain etänä. Harjoittelija työskentelee viestintäsuunnittelijan ja globaalikasvatuksen suunnittelijoiden ohjauksessa.

Lähetä hakemuksesi ja ansioluettelosi viimeistään 13.11. osoitteeseen aura.alarto@taksvarkki.fi. Otsikoithan viestisi seuraavasti: ”Hakemus harjoittelijaksi / Oma nimesi”. Haastattelut järjestetään viikolla 47.

Toivomme hakijoiksi eri-ikäisiä, eri sukupuolten edustajia, vammaisia sekä eri kulttuuri- ja muihin vähemmistöihin kuuluvia henkilöitä. Tarjoamme mukavan ja tiiviin työyhteisön sekä mahdollisuuden oppia ja kehittää uutta kanssamme. Helsingissä Hakaniemessä sijaitsevassa toimistossamme on puutteita esteettömyydessä. 

Harjoittelua koskeviin kysymyksiin vastaa: 
Globaalikasvatuksen suunnittelija  Aura Alarto, puh. 050 348 5668.
Soittoajat: ma 24.10. klo 9–10 ja to 10.11. klo 15–16. 

Taksvärkki ry on nuorten oma kehitysyhteistyö- ja globaalikasvatusjärjestö. Taksvärkki ry on vuodesta 1967 alkaen järjestänyt Taksvärkki-keräyksiä ja tukenut lasten ja nuorten oikeuksia edistäviä kehitysyhteistyöhankkeita. Globaalikasvatuksemme edistää yhdenvertaisuutta ja ihmisoikeuksia, ja kannustaa nuoria toimimaan aktiivisina maailmankansalaisina. Ohjaamme vuosittain satoja toiminnallisia globaalikasvatuksen työpajoja peruskoululaisille ja toisen asteen opiskelijoille, koulutamme kasvatusalan ammattilaisia globaalikasvatuksen teemoista ja tuotamme materiaalia opetussuunnitelmien mukaisen globaalikasvatuksen tueksi.