Taksvärkki ry hakee työkokeilijaa

Taksvärkki ry on nuorten oma kehitysyhteistyöjärjestö. Taksvärkki ry järjestää vuosittain Taksvärkki-kampanjan peruskouluissa ja toisen asteen oppilaitoksissa. Osana Taksvärkki-kampanjaa suomalaisille kouluille tarjotaan globaalikasvatuspalveluita: kouluvierailuita, oppimateriaalia ja työpajoja, joissa luodaan yhteys suomalaisten ja kehitysmaiden nuorten välille. Parhaillaan valmistellaan uutta kampanjaa liittyen Taksvärkki ry:n kehitysyhteistyöhankkeeseen Keniassa.

Etsimme joulukuusta 2015 alkaen työkokeilijaa viestinnän ja keräyskoordinaattorin tehtäviin Taksvärkki ry:n toimistolle Helsinkiin.

Työkokeilija työskentelee tiedottajan ohjaamana Taksvärkki ry:n kampanjoiden ja kehitysyhteistyöhankkeisiin liittyvän tiedotuksen parissa. Lisäksi keräyskoordinaattorin tehtävät kuuluvat työkokeilijan työhön. Tarkat työtehtävät määräytyvät työkokeilijan taitojen ja toiveiden mukaan. Mahdollisia tehtäviä ovat esimerkiksi:
• Taksvärkki-kampanjan materiaalien suunnitteluun ja toteutukseen osallistuminen
• Tiedotusmateriaalin kuten uutisten kirjoittaminen nettisivuille ja sosiaaliseen mediaan
• Nuorten haastattelujen litteroiminen ja kääntäminen (englanti, suomi)
• Taksvärkki-kampanjan materiaalitilausten vastaanotto ja postitus
• Suomea kiertävän valokuvanäyttelyn koordinointi
• Mahdolliset muut käännöstyöt (ruotsi, englanti, espanja) työkokeilijan taitojen mukaan
• Mahdolliset taittotehtävät (mainokset) työkokeilijan taitojen mukaan

Etsimme henkilöä, joka on aikaansaava, huolellinen ja kiinnostunut kehitysyhteistyöstä ja globaalikasvatuksesta sekä ymmärtää ja kirjoittaa sujuvasti englantia. Arvostamme myös sujuvaa kynää ja ruotsin kielen taitoa sekä hyviä kuvankäsittelytaitoja. Työkokeilijaksi sopii työ- ja elinkeinotoimiston tukemaan työkokeiluun tuleva työtön.
Toivottu työkokeilun kesto on 6 kk alkaen joulukuussa viikolla 50.

Lähetä hakemuksesi ja ansioluettelosi 17.11.2015 mennessä sähköpostitse osoitteeseen tiedottaja(@)taksvarkki.fi. Haastattelut järjestetään ja valinnat tehdään viikolla 48.
Työkokeilua koskeviin kysymyksiin vastaa:
tiedottaja Pamela Arslan
puh: 09 5845 5505