Dagsverke rf söker frivilliga utbildare i global fostran

Vill du ha värdefull erfarenhet av organisationsarbete och skolvärlden? Är du intresserad av att bekanta dig med ungdomars vardagsliv i Nepal och barnens rättigheter? Få erfarenhet av utbildning och framträdanden via skolbesök?

Bli utbildare i global fostran för den nya Dagsverkeskampanjen under läsåret 2019–2020!

Som utbildare i global fostran:
• blir du förtrogen med global fostran, dess engagerande metoder och material samt lär dig om frågor inom globala utvecklingssamarbeten som angår ungdomar
• besöker du läroinrättningar och håller workshops för ungdomar om Dagsverkes-kampanjens teman och barnens rättigheter
• deltar du i en kostnadsfri skolningshelg 9–11.8.2019 och i frivillig tilläggsutbildning under hösten och våren.

Dagsverkekampanjens teman för läsåret 2019–2020 är ungdomars välbefinnande, delaktighet och elevkårens verksamhet I Nepal. Skolbesök av varierande längd angående kampanjen och barnens rättigheter görs i hela Finland, främst under vardagar och skoltid. Skolbesöken kan ske på finska eller svenska.

Vid sidan av skolbesöken:
• får du värdefull arbetserfarenhet av global fostran och av organisationsverksamhet
• får du undervisningserfarenhet och utvecklar din förmåga att handleda och uppträda
• bekantar du dig med en finsk organisations arbete med utvecklingssamarbeten och global fostran
• får du ett intyg för ditt volontärarbete och
• bekantar dig med Dagsverke rf:s frivilliga från olika delar av Finland.

Som frivillig binder du dig till att hålla minst sju workshops under läsåret. De frivilliga får själva välja på vilka orter de gör skolbesök. För besöken betalas partiellt dagtraktamente och rese- och materialersättningar. Att verka som utbildare inom global fostran passar bra för till exempel studeranden.
 
”Jag är ute efter nya erfarenheter och ett sånt jobb som jag kunde tänka mig göra också i framtiden.”
– Oiva, Uleåborg

Läs Oivas intervju om att utbilda folk i global fostran här.
 
Vi önskar att våra sökanden ska vara av olika åldrar och kön samt representera kulturella- och andra minoriteter. Tyvärr är utrymmena där skolningshelgen ordnas inte helt tillgängliga. Vid ingången till kursutrymmet finns några trappsteg och toaletterna är inte tillgängliga. Du kan fråga mer på anna.kivimaki(@)taksvarkki.fi.

Blev du intresserad? Fråga mer och skicka ett motivationsbrev där du berättar om dig själv och din bakgrund, samt varför du vill komma med.
 
Motivationsbreven och tilläggsinfo:
Anna Kivimäki
Planerare för global fostran
anna.kivimaki(@)taksvarkki.fi
050 348 5668
 
nimetön
Dagsverkes utbildare i global fostran 2018–2019