Taksvärkin tukija haluaa panostaa nuoriin

Luotettavuus, kohderyhmä, vaikuttavuus. Nämä asiat painoivat vaakakupissa, kun Katja José päätti ryhtyä Taksvärkki ry:n kuukausilahjoittajaksi. Säännöllisellä lahjoituksella hän haluaa tukea luotettavaksi tietämänsä järjestön työtä. ”Olen vaikuttunut siitä, miten hyviä tuloksia Taksvärkki saa aikaan suhteellisen pienillä resursseilla”, toteaa Katja José.

Katjalle on tärkeää, että Taksvärkki ry:n työn keskiössä ovat juuri nuoret. Työskennellessään eri Afrikan maissa kehitysyhteistyötehtävissä Katja on nähnyt ruohonjuuritasolla, että nuoriin kannattaa panostaa. ”Nuoret on tärkeä, joskin myös haastava kohderyhmä. Nuoret jäävät helposti väliinputoajiksi, kun keskitytään yhtäältä lapsiin ja toisaalta aikuisiin”, hän selittää.

katja_jose_taksvarkki
 
Taksvärkki ry:n kuukausilahjoittajaksi on helppo ryhtyä. Katso lahjoitusohjeet täältä.

Lahjoituksellasi tuet Taksvärkki ry:n pitkäjänteistä työtä nuorten parissa Guatemalassa, Keniassa, Malawissa, Nepalissa, Sambiassa, Sierra Leonessa ja Suomessa. Nuoret saavat vertaistukea, itsevarmuutta, tietoa ja elämänhallintataitoja. Taksvärkki ry:n paikalliset kumppanijärjestöt puolustavat nuorten oikeuksia ja auttavat nuoria saamaan äänensä kuuluville. Suomessa globaalikasvatuksen keinoin kehitetään nuorten maailmankansalaisen tietoja ja taitoja sekä kannustetaan toimimaan oikeudenmukaisemman maailman puolesta.

Taksvärkki ry kertoo avoimesti, kuinka lahjoitetut varat käytetään. Työn piirissä olevien nuorten kuulumisia voi seurata nettisivuilla sekä sosiaalisen median kanavissa facebookissa, instagramissa ja twitterissä. Ulkopuolisen tahon toteuttamat arvioinnit Taksvärkki ry:n työstä ja hankkeista ovat luettavissa täällä.
 
ESIMERKKEJÄ TAKSVÄRKKI RY:N TYÖN SAAVUTUKSISTA
Guatemalassa tehdyn vaikuttamistyön tuloksena neljään kuntaan on perustettu nuorisotoimisto, joka toteuttaa lapsi- ja nuorisopoliittista toimenpideohjelmaa.
Keniassa perustettiin 20 katunuorten omaa yhdistystä, joiden jäsenet kouluttautuvat ammattiin ja perustavat pienyrityksiä.
Nepal, Kenia, Sambia, Sierra Leone ja Guatemala: vuonna 2016 nuorille järjestettiin kehitysyhteistyöhankkeissa yhteensä yli 400 koulutusta mm. elämänhallinnasta, työelämätaidoista ja lapsen oikeuksista.
Suomessa Taksvärkki ry:n kouluttajat ohjaavat vuosittain yli 300 globaalikasvatuksen työpajaa, joihin osallistuu 6000 nuorta.
 
DSCF9354
Sambialainen Barefeet Nuorten neuvosto koolla Kaomassa.

 
 
Kuvat: Janne Riikonen ja Pamela Arslan