Suositusta sadutusoppaasta uusi englanninkielinen versio

Taksvärkki ry:n julkaisemasta Sinun, minun, meidän mango – Sadutusta yli kulttuurirajojen -kirjasta on nyt saatavilla uusi englanninkielinen versio.

Opas kertoo, kuinka sadutusta voi hyödyntää esimerkiksi kansainvälisyyskasvatuksessa, maahanmuuttajatyössä, varhaiskasvatuksessa ja kehitysyhteistyössä. Englanninkielisen version julkaisu tuo sadutuksen entistä laajemman lukijakunnan ulottuville.

Kirja sisältää tapausesimerkkejä ja lasten satuja Suomesta, Sambiasta ja Bangladeshista sekä ohjeet sadutukseen eri kielillä. Opas on tarkoitettu kasvattajille, opettajille sekä kaikille, jotka työskentelevät maahanmuuttajien, kansainvälisyyskasvatuksen ja kehitysyhteistyön parissa.

Sadutusmenetelmä edistää osallistavaa ja demokraattista vuorovaikutusta lasten ja aikuisten välillä ja on oiva väline lapsen oikeuksien puolesta tehtävässä työssä. Sadutuksen lähtökohdat ovat samoja kuin YK:n lasten oikeuksien sopimuksen: molemmat korostavat vapaan ilmaisun ja kuulluksi tulemisen oikeutta.

Sadutusta on käytetty menestyksellisesti muun muassa maahanmuuttajaopetuksessa. Kirja esittelee Suomessa asuvien maahanmuuttajanuorten satuja ja kokemuksia sadutuksesta.

Sadutus lähentää lapsia ja nuoria tarkastelemaan toistensa tapoja elää, ajatella ja kokea. Opas kertoo Sambiassa toteutetusta sadutuksesta, johon paikalliset ja suomalaiset nuoret yhdessä osallistuivat.

Bangladeshista ääneen pääsevät aikaisemmin raskaassa työssä olleet ja nyt koulua käyvät lapset. Tarinat vapauttivat lapsia pohtimaan ja työstämään arkista elämäänsä.

Kirjan tekijöistä Liisa Karlsson on tutkinut ja kehittänyt sadutusta jo 20 vuotta. Tiina-Maria Levamo on erikoistunut osallistavien menetelmien käyttöön kehitysyhteistyössä ja kansainvälisyyskasvatuksessa. Salla Siukonen on suomi toisena kielenä -opetukseen erikoistunut luokanopettaja.

Englanninkielinen versio kirjasta julkaistaan pdf-versiona. Sen voi lukea, tulostaa ja ladata täältä.