Suomen Opiskelija-Allianssi – OSKU ry:stä Taksvärkin jäsenjärjestö

Taksvärkki ry on saanut uuden jäsenjärjestön. Suomen Opiskelija-Allianssi – OSKU ry on vuonna 2001 ammatillisen II-asteen opiskelijoiden perustama ja omistama opiskelijaliitto, jossa kaikki toiminta on amiksilta amiksille: amisten itsensä tekemää ja näköistä.

OSKUn vahvuus on aina ollut toimia opiskelijan arjen äänitorvena, jotta amisten arjen murheet, haasteet ja toiveet tulisivat kuulluksi. OSKUn missio järjestönä onkin tehdä työnsä siten, että se voi vaikuttaa jäsenistön kykyyn nähdä tulevaisuutensa positiivisessa valossa.

OSKU liittyi Taksvärkki ry:n jäseneksi, sillä se haluaa tarjota jäsenistölleen globaalikasvatuksen keinoin mahdollisuuksia osallistua kehitysmaiden nuorten tukemiseen sekä tilaisuuden oppia, millaista esimerkiksi ammattiin opiskeleminen kehitysmaissa on. Jäsenyyden myötä Taksvärkki ry:n toimintaa ja viestiä voidaan levittää entistä useampiin ammatillisiin oppilaitoksiin. Samalla OSKU saa ajantasaisia ja monipuolisia välineitä globaalikasvatuksen työkalupakkiin.

Taksvärkki ry:n jäseninä on 12 suomalaista opiskelija-, palkansaaja-, rauhan-, ympäristö- ja kirkon nuorisotyön järjestöä. Taksvärkki ry:n toimintaa ohjaa jäsenjärjestöjen edustajista valittava hallitus.
 
 
 
OskuRy_banneri