Suomalaiset lukiolaiset ja malawilaiset nuoret – samanlaisia vai erilaisia?

Taksvärkin uudessa Ääni tytöille-kampanjassa kuullaan Malawin nuoria ja Taksvärkki saikin viime viikolla erityisen vieraan, kun malawilaisen kumppanijärjestömme CYECE:n edustaja Taleka Makunje saapui Helsinkiin. CYECE:n viestintävastaavana toimiva Makunje on ollut jo monen vuoden aikana mukana ihmisoikeustyössä. Viime maanantaina startanneen kouluvierailukiertueen aikana hän pääsi tutustumaan Taksvärkin globaalikasvatukseen sekä suomalaiseen koulujärjestelmään vierailemalla peruskouluissa ja lukioissa.

Viikko alkoi helsinkiläisestä Mäkelänrinteen lukiosta, jossa ohjattiin globaalikasvatuksen työpaja etiikan kurssilaisille. Aamuherätys oli ensimmäisenä koulupäivänä armollinen, sillä työpaja alkoi vasta kello 13 iltapäivällä. Perinteisen koululounaan jälkeen suunnattiin luokkahuoneeseen, johon oli kerääntynyt noin 30 oppilasta. Esittelyjen jälkeen päästiin kokeilemaan arvojanaa ja vertailemaan lukiolaisten mielipiteitä. Ensin luettiin väittämä, jonka jälkeen jokaisen tuli löytää paikkansa luokkahuoneen pituiselta kuvitteelliselta janalta – Olenko samaa mieltä, eri mieltä vai jotain siltä väliltä? Harjoituksen aikana pohdittiin esimerkiksi seuraavia väittämiä:
 
Nuoret kaikkialla maailmassa unelmoivat samoista asioista.
Ihmiset ovat onnellisempia Suomessa kuin Malawissa.
Yksi ihminen ei voi saada aikaan muutosta.

 
Pienen epäröinnin jälkeen nuoret esittivät mielipiteitään vapautuneesti. Työpajaa ohjannut Taksvärkin globaalikasvatuksen suunnittelija Anna Kivimäki muistutti, ettei ole olemassa oikeita tai vääriä vastauksia. Ihmiset olivat lähes kaikkien nuorten mielestä onnellisempia Suomessa kuin Malawissa. Eräs nuori toi puolestaan esiin, että onni syntyy muusta kuin materiasta, ja että jokainen voi olla onnellinen vaikeissakin olosuhteissa. Oppilaat olivat samoilla linjoilla myös siitä, että yksi ihminen voi saada aikaan muutosta. Esimerkiksi vaikkapa Martin Luther King, kuten yksi nuorista huomautti. Tästä huolimatta tarvitaan joukko muita, jotka lähtevät mukaan tukemaan liikettä kohti muutosta.

Malawi-teemaan päästiin käsiksi Ääni tytöille-kampanjadokumentin kautta. Malawilaisten ja suomalaisten nuorten elämä vaikutti oppilaiden mukaan ensin hyvin erilaiselta, mutta kun dokumentin päähenkilöt pääsivät kertomaan elämästään, alkoi yhtäläisyyksiäkin löytymään. Kaikki nuoret tahtovat esimerkiksi tehdä itsenäisiä päätöksiä.
 

Taleka Makunje kertoi tyttöjen Malawissa kohtaamista haasteista.
 

Makunjen esitelmä Malawista ja CYECE:n toiminnasta herätti kysymyksiä tyttöjen oikeuksista ja lapsiavioliitoista. Malawissa vanhemmat tahtovat naittaa tyttärensä nuorena, sillä heidän koulunkäyntiään ei nähdä tärkeänä ja myötäjäiset tuovat vanhemmille rahaa. Taksvärkin kumppanijärjestö CYECE tekee työtä erityisesti niiden tyttöjen oikeuksien puolesta, jotka ovat vaarassa lopettaa koulunkäynnin tai joutua lapsiavioliittoon.

”Vanhemmat voivat kokea, että tyttöjen kouluun laittaminen ei ole heidän kulttuurinsa mukaista, vaan länsimainen keksintö. Siksi heitä on vaikea vakuuttaa tyttöjen koulutuksen tärkeydestä”, Makunje kertoo.

Lapsiavioliitot kiellettiin Malawissa lailla vuoden 2017 helmikuussa. On kuitenkin tehtävä vielä työtä, että muutos tulee todeksi ruohonjuuritasolla.

”Monet eivät tiedä, että lapsiavioliitot ovat kielletty. Toiset eivät halua tietää”, Makunje jatkaa.

CYECE:n ja Taksvärkin tulevassa yhteisessä hankkeessa tytöt ja pojat voivat nuortenryhmissä tuoda esiin kohtaamiaan haasteita, saada tietoa ja yhdessä kehittää ratkaisuja yhteisön ongelmiin.

”Esimerkiksi kerran eräs nuortenryhmän jäsen tuli kertomaan ryhmän ohjaajalle, että hänen äitinsä tahtoo naittaa hänet täysin tuntemattomalle miehelle, joka oli muuttamassa pois Malawista työn perässä. Asia vietiin kyläpäällikölle, ja hän sanoi määräävänsä äidille sakon jos tämä ei tottelisi lakia. Tyttö sai jatkaa koulunkäyntiään ja hän on edelleen mukana nuortenryhmässä.”

Taksvärkki tarjoaa osana Taksvärkki-kampanjoita monenlaista tukea globaalien kysymysten käsittelyyn oppilaiden kanssa. Meiltä voit tilata kouluvierailun tai oppimateriaalia (menetelmäoppaat ja tehtäviä oppitunneille). Tarjoamme myös mahdollisuuden osallistua vuotuiseen Taksvärkki-keräykseen. Taksvärkki ry:n globaalikasvatus tähtää yhdenvertaisuuden ja ihmisoikeuksien edistämiseen sekä herättelee pohtimaan ja purkamaan stereotypioita kehitysmaista.

Kysy lisää Taksvärkki ry:n globaalikasvatuksesta tai tilaa palveluitamme: globaalikasvatuksen suunnittelija Anna Kivimäki, puh. 050 348 5668, anna.kivimaki(at)taksvarkki.fi.
 

Arvojanalla2

Teksti ja kuvat: Sini-Maria Melanen