Sonja, 17, Finland

”Jag skulle vilja att människor var likaberättigade överallt. Och att man gemensamt skulle ta ansvar över gemensamma saker.”