Sakke, 18, Finland

”Dagsverke är ett sätt att göra världen till en bättre plats och påverka saker som andra kanske ännu inte gör.”