Rekrytoimme kouluyhteistyön aluekoordinaattorin ja korkeakouluharjoittelijan

Tule töihin arvostettuun globaalikasvatuksen ja kehitysyhteistyön asiantuntijajärjestöön edistämään nuorten osallisuutta!

Pääkaupunkiseudun kouluyhteistyön aluekoordinaattori

Nautitko nuortenryhmien ohjaamisesta ja viestinnällisistä tehtävistä? Kiinnostaako sinua kehittää osaamistasi vapaaehtoisjohtamisessa ja toiminnallisten menetelmien hyödyntämisessä? Haluaisitko edistää globaalikasvatuksen näkyvyyttä suomalaisissa kouluissa?

Hae meille kouluyhteistyön aluekoordinaattoriksi! Etsimme pääkaupunkiseudulle osa-aikaista kouluyhteistyön koordinaattoria määräaikaiseen työsuhteeseen aikavälille 01.08.2023–31.05.2024.   

Pääkaupunkiseudun kouluyhteistyön aluekoordinaattorin työtehtäviin kuuluu: 

 • Pääkaupunkiseudun kouluvierailuiden koordinointi ja yhteydenpito oppilaitoksiin
 • Työpajojen ohjaaminen oppilaitoksissa Taksvärkki-kampanjan teemoihin, kuten vaikuttamiseen, mediakasvatukseen ja lapsen oikeuksiin liittyen    
 • Vapaaehtoisten kouluvierailijoiden ohjaus ja tukeminen  
 • Kouluvierailutoiminnan seurannan ja arvioinnin prosesseissa avustaminen  
 • Sisällöntuotanto sosiaaliseen mediaan ja Taksvärkin verkkosivuille 
 • Näkyvyyden tuominen Taksvärkki ry:lle paikallisesti mediassa, messuilla ja tapahtumissa  

Työ on tuntiperusteista, ja siitä maksetaan palkkaa 11,56 €/h. Tunteja kertyy oman aktiivisuuden mukaan keskimäärin 20–40 h/kk ja työaika on joustava. Työhön ja koulutuksiin liittyvät matka- ja puhelinkulut korvataan. Lisäksi aluekoordinaattorin kuuluu Taksvärkin työterveyshuollon piiriin. Pääkaupunkiseudun koordinaattori työskentelee Taksvärkki ry:n globaalikasvatuksen suunnittelijan ohjauksessa osana viiden kouluyhteistyön koordinaattorin tiimiä.  Tehtävään valitun henkilön odotamme osallistuvan koordinaattorien etäperehdytykseen tiistaina 01.08.2023. 

Koordinaattorilta toivomme:    

 • Itsenäistä ja oma-aloitteista työotetta  
 • Koulumaailman tuntemusta ja kiinnostusta globaalikasvatuksen teemoja kohtaan   
 • Valmiutta ja halukkuutta ohjata Taksvärkin työpajoja kouluissa arkipäivisin
 • Sujuvia kirjallisen ja suullisen ilmaisun taitoja sekä hyviä vuorovaikutustaitoja   
 • Kiinnostusta järjestötyötä ja nuorten sekä vapaaehtoisten parissa työskentelyä kohtaan 
 • Valmiutta sitoutua tehtävään koko lukuvuodeksi 2023–2024  

Kiinnostuitko? Lähetä CV ja vapaamuotoinen motivaatiokirje sähköpostitse osoitteeseen aura.alarto@taksvarkki.fi viimeistään torstaina 1.6. Haastattelut pyritään järjestämään keskiviikkona 7.6. Taksvärkki ry:n toimistolla Helsingin Hakaniemessä.

***

Globaalikasvatuksen ja viestinnän harjoittelija

Kiinnostaako sinua tulevaisuusajattelu, nuorten osallisuuden edistäminen ja globaalikasvatus? Haluaisitko oppia lisää siitä, miten globaalikasvatuksella voi edistää nuorten taitoja tunnistaa globaalien haasteiden juurisyitä ja vaikuttaa itselleen tärkeisiin asioihin? Palatko halusta kehittää taitojasi oppimateriaalituotannon saralla?

Tule meille globaalikasvatuksen ja viestinnän harjoittelijaksi! Haemme korkeakouluharjoittelijaa Taksvärkki ry:n nuorten vaikuttamiseen keskittyvän menetelmäoppaan uudistamiseen liittyviin tehtäviin. Menetelmäopas on suunnattu yläkoulun ja toisen asteen opettajien käyttöön ja siinä painottuvat kriittinen ajattelu ja valtarakenteiden tarkastelu osana vaikuttamistyötä, tulevaisuusajattelu sekä moninaiset vaikuttamisen keinot. Oppaan menetelmissä huomioidaan toiminnallisuus ja saavutettavuus.

Harjoittelijan työtehtäviin kuuluu:

 • Uusien oppituntiharjoitusten suunnittelu ja toteuttaminen yhteistyössä globaalikasvatustiimin kanssa
 • Oppaan menetelmien pilotointi nuortenryhmissä
 • Tiedonhaku ja sisällöntuotanto oppaaseen 
 • Yhteistyö oppaan tuottamiseen osallistuvien sidosryhmien (asiantuntijat, vapaaehtoiset, nuoret) kanssa 
 • Avustaminen oppaan julkaisun suunnittelussa ja markkinoinnissa
 • Muut globaalikasvatuksen ja viestinnän avustavat tehtävät

Harjoittelijalta toivomme:

 • Hyvää otetta itsenäiseen työhön ja oman työn aikatauluttamiseen
 • Ymmärrystä koulumaailmasta tai nuorten ohjaamisesta joko opintojen, harrastusten tai aiemman työkokemuksen kautta
 • Kiinnostusta yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen ja nuorten vaikuttamisen taitojen edistämiseen
 • Kiinnostusta järjestötyötä ja nuorten parissa työskentelyä kohtaan
 • Viestinnällistä osaamista; hyvät kirjallisen viestinnän taidot sekä visuaalisten viestintätyökalujen (kuten Canva) ja somen hallinta katsotaan eduksi

Harjoittelijalla tulee olla käytössään oman oppilaitoksensa myöntämä korkeakouluharjoittelutuki. Harjoittelusta maksettava palkka (1331 e/kk) muodostuu korkeakoulun maksamasta harjoittelutuesta ja työnantajan osuudesta.

Harjoittelun pituus on noin 4 kk. Harjoittelijan toivotaan aloittavan pe 1.9., mutta ajankohta on neuvoteltavissa. Työtä tehdään pääasiassa Taksvärkin toimistolla Helsingin Hakaniemessä. Työtä on mahdollista tehdä osittain etänä. Harjoittelija työskentelee globaalikasvatuksen suunnittelijoiden ohjauksessa.

Lähetä hakemuksesi ja ansioluettelosi viimeistään to 1.6. osoitteeseen aura.alarto@taksvarkki.fi. Otsikoithan viestisi seuraavasti: ”Hakemus harjoittelijaksi / Oma nimesi”. Haastattelut pyritään järjestämään etäyhteydellä torstaina 8.6.

Toivomme molempiin tehtäviin hakijoiksi eri-ikäisiä, eri sukupuolten edustajia, vammaisia sekä eri kulttuuri- ja muihin vähemmistöihin kuuluvia henkilöitä. Tarjoamme mukavan ja tiiviin työyhteisön sekä mahdollisuuden oppia ja kehittää uutta kanssamme. Helsingissä Hakaniemessä sijaitsevassa toimistossamme on puutteita esteettömyydessä. 

Tehtäviin liittyviin kysymyksiin vastaa: Globaalikasvatuksen suunnittelija Aura Alarto, aura.alarto@taksvarkki.fi, puh. 050 348 5668. Soittoajat: pe 19.5. klo 10–11 ja ti 30.5. klo 14–15.