Hälsning från president Tarja Halonen

En hälsning från president Tarja Halonen, beskyddare för Dagsverkeskampanjen i öppningsceremonin av läsårets 2013-2014 kampanj 6.9.2013:

Kära åhörare,

Läskunnighet och likvärdiga möjligheter till att gå i skola är självklarheter för finländska barn och ungdomar. För ungdomar i Sierra Leone uppfylls inte de här grundläggande rättigheterna.

Det elva år lpnga inbördeskriget berövade flera människor på sin barndom och sina möjligheter till utbildning. Drygt tio år efter att kriget slutat, håller landet fortfarande på och återhämtar sig efter de skador som ursakats.

Av Sierra Leones befolkning år 60 procent under 25 år. Många barn får inte alls gå i skola, eller så måste de lämna den på hälft. I ett av världens fattigaste länder är barnarbete vanligt.

Flickornas situation är speciellt alarmerande. Särskilt på landbygden avslutar flickor ofta sin skolgång på grund av barnäktenskap eller tonårsgraviditet. Endast hälften av 15-24-åriga unga kvinnor kan läsa, vilket delvis upprätthåller kvinnors svagare ställning i samhället.

Utbildning är en väsentlig grund för livskompetensen. Tack vare den kan man bryta spiralen av fattigdom och hopplöshet.

Ungdomar i Sierra Leone drömmer om utbildning, om arbete och om en fridfull framtid. Genom att delta i Dagsverkeskampanjen för läsåret 2013-2014 kan finländska ungdomar ge sierraleonska ungdomar en ny chans och stöda deras utbildning och arbete för jämlikhet.

Med hjälp av de finländska ungdomarnas stöd får unga i landbygden och i städer bättre möjligheter att påverka sina egna liv och sitt samhälle.

Tillsammans kan vi göra en bättre värld!