Prakash, 15, Nepal

”Förr var jag blyg och vågade inte prata inför folk. Nu har jag blivit bättre på att uppträda och fått mer självsäkerhet.”