Parempi kouluympäristö vähensi koulupudokkaiden määrää

Nepalissa vuonna 2016 alkaneen kehitysyhteistyöhankkeemme tavoitteena on parantaa 15 koulun oppimisympäristöä, sekä vahvistaa oppilaiden, henkilökunnan ja muiden sidosryhmien välistä yhteistyötä.

Taksvärkki ry:n Nepalin hankkeesta Supporting Youth for Making Child and Environmentally Friendly Schools in Nepal teetettiin 2018 alkusyksynä väliarviointi, jonka raportti on nyt valmistunut. Hankkeen toteutuksesta paikan päällä vastaa Taksvärkin nepalilainen kumppanijärjestö Environmental Camps for Conservation Awareness (ECCA).

Youth Training-Group photo

Tehokas kouluhallinto ja laadukas kouluympäristö lisäävät koulunkäynnin arvostusta ja mielekkääksi kokemista sekä oppilaiden että heidän vanhempiensa keskuudessa. Hankkeen myötä vanhempien osallistuminen koulujen toimintaan on lisääntynyt ja he ymmärtävät paremmin koulutuksen merkityksen lasten elämäntaitojen ja hyvinvoinnin parantamisessa.

Väliarvioinnin mukaan hankkeessa on saatu aikaan muutoksia sidosryhmien käyttäytymisessä, ja tuloksena on kestävämpi ja lapsiystävällisempi kouluympäristö. Hanke on lisännyt erityisesti tyttöjen edellytyksiä koulunkäyntiin ja vähentänyt koulupudokkaiden määrää, sillä esimerkiksi toimivien saniteettitilojen rakentaminen on erityisen tärkeää tyttöjen koulunkäynnin jatkumisen kannalta.

????????????????

Hanke on parantanut oppilaiden ymmärrystä muun muassa puhtaan ympäristön ja vesihuollon tärkeydestä. Oppilaskuntien hallitusten jäsenet sekä koulujen muut oppilaat jakavat tietouttaan omissa yhteisöissään ja toimivat yhteisöjensä sekä koulujensa muutosagentteina.

Väliarvioinnin löydöksiä ja suosituksia hyödynnetään hankkeen jatkovaiheen suunnittelussa loppuvuoden aikana.

 
Teksti: Elina Tiensuu