”Kaikkien ihmisten tulisi saada elää, kuten itse haluavat.” Oppilaskunnat Nepalissa puuttuvat nuorten kohtaamaan syrjintään

”Nuoret kohtaavat monenlaista syrjintää. Esimerkiksi syrjintää tapahtuu, jos poikkeaa sukupuolinormista, eli jos käyttäytyy toisin kuin tytöltä tai pojalta odotetaan.”

Nepalilaisen Hemrajin mielestä on tärkeää, että kaikki nuoret pääsevät käyttämään taitojaan. Nuorten täytyy saada äänensä kuuluviin ja puuttua syrjiviin tapoihin. Hemraj on mukana Taksvärkin Oikeus olla minä -kampanjassa lukuvuonna 2020–2021.

19-vuotias Hemraj on koulunsa oppilaskunnan hallituksen jäsen. Haastattelussa Hemraj kertoi kuinka tyttöjä ja poikia kohdellaan usein eri tavalla. Hän kokee, että nuorten tehtävä on edistää tasa-arvon toteutumista. Oppilaskunnat ovat tässä tärkeässä roolissa.

”Olen Dhulabarin koulussa 9. luokalla ja olen kouluni oppilaskunnan jäsen. Perheeseeni kuuluu isä, äiti ja kaksi siskoa. Toinen siskoistani on jo naimisissa. Vapaa-ajallani lauantaisin ja muulloinkin tykkään soittaa kitaraa ja kirjoittaa runoja. Haluan kirjoittaa tunteistani, olen sitten surullinen tai iloinen. Harrastan myös partiota, ja tiistaisin ja perjantaisin pidämme koulussa partioasua.

”Oppilaskuntien tehtävä on levittää tietoa ja edistää tasa-arvoa.”

Olen ollut mukana eri oppilaskunnissa viisi vuotta. Oppilaskunnassa toimiessa pääsee näyttämään piilossa olleita taitoja, opettamaan asioita muille nuorille sekä myös oppimaan muilta. Olemme saaneet välineitä vaikuttamiseen ja oikeuksiemme puolustamiseen. Olin kerran myös radiossa kertomassa, mitä oppilaskunnat tekevät.

Nuoret kohtaavat monenlaista syrjintää. Nuoret myös syrjivät toinen toisiaan. Ja myös opettajat voivat syrjiä. Ne, jotka pärjäävät koulussa hyvin ja ovat aktiivisia, saavat opettajien huomion. Syrjintää tapahtuu myös kastin perusteella, ja koulussa oppilaat saattavat lokeroida toisia oppilaita kastin mukaan. Muita saatetaan syrjiä myös vaikka likaisten vaatteiden perusteella.

Nepalilainen poika istuu pulpetissa koululuokassa.

Lisäksi syrjintää tapahtuu, jos poikkeaa sukupuolinormista, eli jos käyttäytyy toisin kuin tytöltä tai pojalta odotetaan. Saatetaan kiusata, jos pukeutuu eri tavalla tai esimerkiksi jos pojalla on korkea ääni. Kaverin luona käydessä kaverin vanhemmat saattavat pilkata.

Jos pojat käyttäytyvät, kuten oletetaan tytöiltä, eivät muut pojat halua kaveerata heidän kanssaan. He kaveeraavat esimerkiksi vain niiden poikien kanssa, jotka harrastavat urheilua. Joskus pojat kiusaavat tyttöjä kuukautisista. Se on myös syrjintää.

”Olisi hyvä ymmärtää, että pojat voivat tehdä perinteisesti tytöille ajateltuja töitä ja tytöt voivat tehdä poikien töitä.”

Vain tyttöjen pitää tehdä kotitöitä. Mielestäni tyttöjen ei pitäisi tehdä kaikkea, vaan myös poikien pitäisi tehdä kotitöitä. Tytöille ja pojille tulisi antaa samoja töitä. Olisi hyvä ymmärtää, että pojat voivat tehdä perinteisesti tytöille ajateltuja töitä ja tytöt voivat tehdä poikien töitä. Lisäksi poikien pitäisi saada tietoa tyttöjä koskevista asioista kuten kuukautisista.

Vammaiset nuoret kohtaavat syrjintää. Jos jollain ei esimerkiksi ole käsiä, häntä vähätellään ja sanotaan, että hän ei voi tehdä töitä ja että hänellä ei ole kykyjä. Jotkut nuoret ovat mykkiä, jolloin he viittovat käsillään, mutta muut eivät ymmärrä viittomakieltä ja saattavat kiusata heitä. Vammaisia nuoria ei saisi syrjiä eikä kiusata. Meidän pitäisi auttaa ja tukea heitä.

”Mielestäni elämän tarkoitus on päästä näyttämään taitojaan, tehdä itselleen tärkeitä asioita ja elää omana itsenään. Kaikkien ihmisten tulisi saada elää, kuten itse haluavat.”

Itse haluan olla mukana politiikassa ja tai tehdä sosiaalityötä. Haluan olla mukana politiikassa, sillä haluan vaikuttaa yhteiskuntaan. Pidän vaikuttamisesta, ja sitä teen myös oppilaskunnassa.

Nepalilainen poika seisoo ulkona seinän edessä ja katsoo kameraan.

Lapset ja nuoret ovat tulevaisuus, ja sen haluan opettaa muille nuorille. Nuorten pitäisi kouluttautua ja kehittää omia taitojaan. Siten myös maamme kehittyy. Nuorten pitäisi mennä eteenpäin, eikä kenenkään tulisi jäädä jälkeen.

Itseni sekä oppilaskunnan puolesta haluan sanoa, että kenenkään ei pitäisi piilottaa taitojaan muilta. Nuoret ovat maan tulevaisuus, ja he tulevat tulevaisuudessa johtamaan ja kehittämään tätä maata. Siksi meidän tulee saada äänemme kuuluviin ja saada muut ymmärtämään, että nuorissa on voimaa.”

Taksvärkin Oikeus olla minä -kampanja kannustaa suomalaisia nuoria mukaan toimimaan oikeudenmukaisen maailman puolesta. Syrjintä, kiusaaminen ja sukupuolten välinen epätasa-arvo ovat nuoriin vaikuttavia ongelmia kaikkialla maailmassa. Kampanjassa nepalilaiset oppilaskunnat jakavat esimerkkejä nuorten tekemästä vaikuttamisesta. Taksvärkki-keräyksen 2020–2021 tuotolla nepalilaiset oppilaskunnat voivat jatkaa toimintaansa yhdenvertaisuuden puolustajina.

Haastattelu ja kuvat: Pamela Arslan
Käännös: Merina Rana Magar ja Elina Lindman