Nuori toimija -tunnustus Taksvärkin aluekoordinaattorille

Valtakunnallinen nuorisotyön viikko 5.-11.10. nostaa esille nuoret ja nuorten kanssa toimivat aikuiset. Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssi jakaa nuorisotyön viikolla 22 Nuori toimija -tunnustusta toimijoille ja hankkeille eri puolilla Suomea.

Nuori toimija -tunnustus on tarkoitettu kiitokseksi ja kannustukseksi nuorille toimijoille ja heidän hankkeilleen sekä omalla toiminnallaan nuorten asemaa ja heidän toimintaansa edistäneille aikuisille. Tunnustuspalkinnon nimestä huolimatta sen saaja voi olla yhtä hyvin nuori tai vanha. Pääasia on, että tuoretta näyttöä nuorisotoiminnasta tai -työstä löytyy. Yksittäisten henkilöiden lisäksi voidaan palkita myös nuorisoryhmiä tai järjestöjä.

Nuorisotyön viikolla jaettavien Nuori toimija -tunnustusten saajat edustavat nuorisoalan toimijoita hyvin laajasti. Palkittavissa on sekä nuorisotyön ammattilaisia, vapaaehtoisia ja nuoria niin järjestöistä kuin kunnista. Palkittavat toimivat nuorisoalalla monenlaisissa tehtävissä, he ovat taustaltaan erilaisia, eri-ikäisiä ja heidän tarinansa ovat erilaisia. Lisäksi palkitaan hankkeita, yhdistyksiä tai nuorten ryhmiä.

Yksi Nuori toimija -tunnustuksen saaneista on Johanna Sormunen, Taksvärkin entinen vapaaehtoinen ja nykyinen Turun alueen vapaaehtoiskoordinaattori. Sormunen on ainoa Varsinais-Suomen alueelta tunnustuksen saanut.

Taksvärkin vapaaehtoisena kansainvälisyyskouluttajana sekä lasten oikeuksia ja nuorten aktiivista kansalaisuutta käsittelevien työpajojen ohjaajana toiminut Johanna Sormunen on ollut erittäin aktiivinen ja sitoutunut vapaaehtoinen. Hän on päässyt lähelle nuoria kouluvierailuilla ja kannustanut heitä pohtimaan nuorten asemaa ja vaikuttamismahdollisuuksia Suomessa ja maailmalla. Sormunen on hyvä kohtaamaan nuoria ja kuulemaan heidän ajatuksiaan. Nykyään Taksvärkin kouluyhteistyön Turun aluekoordinaattorina hän tukee ja kannustaa vuorostaan muita nuoria vapaaehtoisia.

Nuori toimija -tunnustukset jaetaan Nuorisotyön tulevaisuusfoorumeissa lokakuun aikana. Foorumeita järjestetään Oulussa 7.10., Helsingissä 14.10., Kuopiossa 22.10. ja Tampereella 29.10.