Maailmankansalaisuuden oppeja messuilla

Oli tänäkin vuonna ilahduttavaa huomata, kuinka globaalikasvatus innostaa opettajia ja kasvatusalan ammattilaisia yhä enemmän. Vuoden 2018 Educa-messuilla esiin nousivat erityisesti uudet opetussuunnitelman painotukset, joissa globaalikasvatus on merkittävästi esillä.

Kahden päivän aikana opettajat tulivat varsin suurin joukoin etsimään opetusmateriaaleja ja vinkkejä globaalikasvatuksen toteuttamiseen. Vapaaehtoisten kouluttajien iloksi oli mukava huomata erityisesti alakoulun opettajien kiinnostus ihmisoikeusasioihin ja Taksvärkki ry:n Oikeesti!-oppaan sisältöön. Taksvärkin pisteellä käytiin myös syventynyttä keskustelua opettajien kanssa globaalikasvatuksen merkityksestä yhä enemmän kansainvälistyvässä maailmassa.

Saimme opettajilta varsin mielenkiintoisia näkökantoja ja käytännön kehittämisideoita omaan työhömme. Erityisesti kouluissa globaalikasvatus koettiin tärkeäksi, jotta oppilaille voidaan opettaa maailmankansalaisen taitoja sekä lisätä ymmärrystä yhteisestä vastuusta maailman ongelmien ratkaisemiseksi. Opettajat korostivat, että oppilaiden tulisi ymmärtää, että olemme kaikki yhteydessä toisiimme ja omilla valinnoilla voi vaikuttaa jonkun toisen elämään. Tärkeä olisi myös valmentaa lapsia ja nuoria siihen, että meillä on kehittyneissä maissa velvollisuus auttaa niitä, jotka ovat syntyneet köyhyyden ja konfliktien keskelle.

educa2018
 
Eräs Taksvärkin pisteellä vieraillut opettaja koki globaalikasvatuksen olevan tärkeää erityisesti syrjinnän ja kiusaamisen ehkäisemisessä. Kasvatuksen avulla voidaan auttaa lapsia ja nuoria ymmärtämään muita ihmisiä, ja sitä että kaikki emme tule samasta kulttuurista tai samanlaisista taustoista. Globaali maailmankansalaisuus on paitsi tietoa kulttuureista, myös taitoa ymmärtää ja kohdata erilaisuutta avoimin mielin!

Moni opettaja ja kasvatusalan ammattilainen koki globaalikasvatuksen myös tuovan tervettä vastinetta yhä enemmän yksilöitymistä ja kilpailua korostavalle opetussuunnitelmalle. Yhteisöllisyyttä ja solidaarisuutta painottavat maailmankansalaisuuden opit auttavat nuoria ymmärtämään elämää myös yhteisten tavoitteiden, toisista välittämisen ja myötätunnon kautta.

Saimme tänä vuonna erityisen paljon yhteydenottopyyntöjä kouluilta ja opettajilta. On mahtavaa saada olla mukana toteuttamassa globaalikasvatusta yhteistyössä oivaltavien nuorten ja kiinnostuneiden opettajien kanssa!
 
 
Teksti ja kuvat: Saara Vainio