MAAILMA KOULUSSA – Taksvärkki mukana globaalikasvatusseminaarissa

Taksvärkki on mukana järjestämässä seminaaria Maailma koulussa – globaalikasvatuksen mahdollisuudet. Tilaisuus pidetään torstaina 8.12.2011 klo 10-16 Helsingin Yliopiston tiloissa (Siltavuorenpenger 10, auditorio 1). Vielä ehtii ilmoittautumaan mukaan!

Seminaarissa syvennytään pohtimaan globaalikasvatuksen teemoja ja merkitystä kouluopetuksessa, opetussuunnitelmissa ja kasvatustyössä. Tällä kertaa aiheeseen paneudutaan erityisesti globaalien kriisien ja katastrofien näkökulmasta – miten näitä teemoja voi käsitellä lasten ja nuorten kanssa? Seminaarissa kuullaan järjestöjen asiantuntijoiden puheenvuoroja ja tutustutaan järjestöjen tarjoamiin resursseihin globaalikasvatuksessa. Iltapäivällä järjestöt vetävät seitsemän erilaista työpajaa.

Menetelmiä ihmisoikeus- ja kehityskasvatukseen

Taksvärkki ry:n ja Suomen YK-liiton työpajassa perehdytään sadutukseen toiminnallisena kehityskasvatuksen menetelmänä sekä YK:n vuosituhattavoitteisiin viitekehyksenä, jonka puitteissa kehityksen ja ihmisoikeuksien teemoja ja niiden keskinäisriippuvuutta voidaan tarkastella eri näkökulmista.

Tarkan ohjelman löydät Globaalikasvatuksen sivuilta täältä. Ilmoittaudu seminaariin 30.11.2011 mennessä osoitteeseen: globaalikasvatus@kepa.fi. Kerro ilmoittautumisen yhteydessä myös ensi- ja toissijainen työpajatoiveesi.

Järjestöjen palveluita esittelevä ja ilmaista oppimateriaalia tarjoava järjestötori on avoinna yliopistolla (aulatila, S10 auditorio 1) koko päivän ajan.

Seminaarin järjestävät yhteistyössä: Helsingin yliopiston Opettajankoulutuslaitos, Amnesty International, Ihmisoikeudet.net, Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa ry,Plan Suomi Säätiö, Rauhankasvatusinstituutti, Eettisen kaupan puolesta Eetti ry, Seta ry, Suomen Punainen Risti, Suomen Rauhanliitto, Suomen Unicef, Suomen YK-liitto,Suomen Ympäristökasvatuksen Seura, Taksvärkki ry sekä WWF.