Lapsen oikeuksia opettamassa

Suomessa vietetään tiistaina 20. marraskuuta kansainvälistä Lapsen oikeuksien päivää. Samaisena päivänä vuonna 1989 hyväksyttiin YK:n Lapsen oikeuksien sopimus. Teemapäivä on hyvä hetki kiinnittää koulussa huomiota lasten oikeuksiin.

Taksvärkki ry:n harjoittelija Leena Koivusaari vieraili marraskuussa neljässä peruskoulussa Helsingissä ja Mikkelissä vetämässä toiminnallisia lapsen oikeuksien oppitunteja. Yhteensä yhteentoista oppituntiin mahtui erilaisia ryhmiä alakoululaisista yhdeksäsluokkalaisiin ja maahanmuuttajista erityisoppilaisiin.

Leenan mukaan Lapsen oikeuksien sopimus oli hyvin harvalle oppilaalle entuudestaan tuttu. ”Kun kysyin tunnin aluksi, kuinka moni on kuullut sopimuksesta, vain pari hassua kättä nousi joka luokassa. Muutama oppilas pohtikin ääneen, miksei oikeuksista ole kerrottu aiemmin”, Leena kertoo. YK:n Lapsen oikeuksien sopimukseen ja sen artikloihin tutustuttiin Leenan vetämillä tunneilla toiminnallisten menetelmien kautta, muun muassa pelaamalla lapsen oikeuksien bingoa ja esittämällä Lapsen oikeuksien sopimuksen eri artikloita patsaina. ”Tunti oli oikein kiva”, kiitteli Ruskeasuon koulun opettaja Tiina Hakola. ”Oppilaat oppivat oman toiminnan kautta.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikä kantaa tulevaisuuteen? -tehtävässä helsinkiläisen Yhtenäiskoulun 9. luokan oppilaat pohtivat lapsen onnellisuuteen ja hyvinvointiin vaikuttavia asioita. Harjoituksessa edettiin perustavimmista tarpeista alhaalta ylöspäin.

Vierailujen parhaita hetkiä oli Leenan mukaan, kun sai jään rikottua niin, että oppilaat uskalsivat kertoa oman mielipiteensä. Muun muassa lasten kurittamisesta ja lasten osallistumisesta sodankäyntiin virisi keskustelua, ja erityisesti alakouluikäiset oppilaat toivat innokkaasti esiin omia ajatuksiaan. Monet nuoret yllätti se, että lapsilla on niin paljon oikeuksia. Suurinta hämmästystä aiheutti kuitenkin se, ettei Yhdysvallat ole allekirjoittanut Lapsen oikeuksien sopimusta, kun kaikki muut maailman valtiot Somaliaa ja Etelä-Sudania lukuun ottamatta ovat sen ratifioineet.

Yksi oppilas huomasi terävästi myös sisäisen ristiriidan Lapsen oikeuksien sopimuksessa ja tivasi, mikseivät lapset saaneet itse kirjoittaa oikeuksia – aikuiset kun aina päättävät asioista lasten puolesta! ”Se oli erinomainen huomio”, Leena sanoo. ”Mielestäni lasten oikeuksista tärkein onkin lasten oikeus omiin mielipiteisiin. Lapsia pitää kuunnella heitä koskevissa asioissa – toki lapsen ikä ja kehitystaso huomioon ottaen. Tässä asiassa meillä Suomessakin on petraamista; lapsi mielipiteineen usein ohitetaan.”

Lapsen oikeuksista on kyllä mustaa valkoisella, mutta siitä huolimatta oikeuksia rikotaan jatkuvasti eri puolilla maailmaa. Pieni, mutta sitäkin tärkeämpi askel oikeuksien toteutumiseksi on, että lapsi tulee tietoiseksi omista oikeuksistaan. Juuri siihen pyritään Taksvärkki ry:n työssä niin kehitysmaissa kuin täällä Suomessa esimerkiksi näillä Lapsen oikeuksien oppitunneilla. Hyvää Lapsen oikeuksien päivää!

***

Taksvärkki ry:n toiminnallisilla Lapsen oikeuksien oppitunneilla käsitellään lasten oikeuksia erilaisten yhteistoiminnallisten harjoitteiden kautta. Tunnilla tutustutaan YK:n Lapsen oikeuksien sopimuksen sisältöön ja pohditaan, miten lasten oikeudet toteutuvat Suomessa ja maailmanlaajuisesti.

Oppitunteja vetävät Taksvärkki ry:n vapaaehtoiset kansainvälisyyskouluttajat, jotka vierailevat kouluissa eri puolilla Suomea. Vierailu on oppilaitoksille maksuton. Tilaa kansainvälisyyskouluttaja tästä. Lisätietoa antaa kansainvälisyyskasvatuksen suunnittelija Leena Honkasalo, leena.honkasalo@taksvarkki.fi tai 09 5845 5504.