Kutsu Taksvärkki ry:n syyskokoukseen 2021

Taksvärkki ry:n jäsenille      

Taksvärkki ry kutsuu jäsenensä yhdistyksen sääntömääräiseen syyskokoukseen maanantaina 29.11.2021 klo 16.00. Kokous järjestetään Taksvärkin toimistolla, Siltasaarenkatu 4. Kokoukseen voi ja suositellaan osallistuttavan etäyhteydellä Teams-sovelluksella.

Etäkokousjärjestelyjen vuoksi pyydämme ilmoittamaan kokousedustajan nimen ja sähköpostiosoitteen perjantaihin 26.11. mennessä sähköpostitse puheenjohtaja Tarja Työläjärvelle (puheenjohtaja@taksvarkki.fi). Myös allekirjoitetun valtakirjan voi lähettää sähköpostilla samaan osoitteeseen.

Syyskokous valitsee uuden hallituksen vuodeksi 2022. Pyydämme jäseniä tekemään esityksiä puheenjohtajaksi, varapuheenjohtajiksi ja hallituksen jäseniksi. Esitykset voi lähettää Taksvärkin toimistolle (lauri.peltonen@taksvarkki.fi) ja puheenjohtaja Tarja Työläjärvelle (puheenjohtaja@taksvarkki.fi). Jäsenjärjestö voi esittää myös useampia jäseniä. Pyydämme esitykset perjantaihin 26.11. mennessä. Esitykseen pyydetään liittämään lyhyt esittely hallitukseen ehdolla olevasta henkilöstä.

Syyskokouksessa käsitellään vuoden 2022 toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio.

Yhdistyksen sääntöjen 6§:n mukaisesti kukin jäsenjärjestö voi lähettää yhden edustajansa kokoukseen.  

Helsingissä 12.11.2021

Taksvärkki ry

HALLITUS

Taksvärkki ry:n syyskokous 29.11.2021

Aika                 klo 16.00

Paikka             Siltasaarenkatu 4, 00530 Helsinki, Teams etäyhteys

ESITYSLISTA

1 KOKOUKSEN AVAUS

2 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

3 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Valitaan kokoukselle

                      3.1. puheenjohtaja

                      3.2. sihteeri

                      3.3. kaksi pöytäkirjan tarkistajaa (2)

                      3.4. kaksi ääntenlaskijaa (2)

4 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

5 TOIMINTASUUNNITELMA VUODEKSI 2022

6 JÄSENMAKSUT VUODEKSI 2022

7 TALOUSARVIO VUODEKSI 2022

8 PUHEENJOHTAJAN VALINTA

9 VARAPUHEENJOHTAJIEN MÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN (1–3) JA VARAPUHEENJOHTAJIEN VALINTA

10 HALLITUKSEN JÄSENTEN (3–9) VALINTA

11 TILINTARKASTAJAN VALINTA

12 MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

13 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN