Kutsu Taksvärkki ry:n kevätkokoukseen 2022

Taksvärkin jäsenille

Taksvärkki ry kutsuu jäsenensä yhdistyksen sääntömääräiseen kevätkokoukseen, joka pidetään maanantaina 23. toukokuuta klo 15.30 lähtien Taksvärkin toimistolla osoitteessa Siltasaarenkatu 4, 00530 Helsinki. Kokoukseen voi osallistua myös etäyhteyden välityksellä.

Yhdistyksen sääntöjen 6§:n mukaisesti kullakin jäsenellä on oikeus osallistua yhdistyksen kokoukseen, ja kukin jäsenjärjestö voi valtuuttaa yhden virallisen edustajansa kokoukseen. Läsnäolo on mahdollista useammallekin.

Kokousjärjestelyjen vuoksi pyydämme ilmoittautumiset perjantaihin 20.5. mennessä sähköpostitse puheenjohtaja Tarja Työläjärvelle (puheenjohtaja@taksvarkki.fi). Ilmoittautumisen yhteydessä pyydämme kertomaan osallistutteko kokoukseen paikan päällä vai etänä. Ilmoitattehan etukäteen myös, jos teillä on kokoustarjoiluihin tai liikkumisen esteettömyyteen liittyviä toiveita ja rajoituksia. Jäsenjärjestöjä pyydämme ilmoittamaan kokousedustajansa nimen ja sähköpostiosoitteen sekä toimittamaan samalla valtakirjan.

Etäosallistujille lähetetään ennen kokousta sähköpostilla osallistumislinkki Teams-etäkokoukseen.

Kokouksessa käsitellään vuoden 2021 toiminta­kerto­mus ja tilinpäätös vuodelta 2021.

Lämpimästi tervetuloa!

Helsingissä, 5.5.2022

Taksvärkki ry

Hallitus


TAKSVÄRKKI RY:N KEVÄTKOKOUS 23.5.2022

Aika: klo 15.30

Paikka: Globaalikeskus, Siltasaarenkatu 4 (7.krs), 00530 Helsinki
ja etäyhteydellä (Teams)

ESITYSLISTA

1 KOKOUKSEN AVAUS

2 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

3 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Valitaan kokoukselle

                  3.1 puheenjohtaja

                  3.2 sihteeri

                  3.3 kaksi pöytäkirjan tarkistajaa (2)

                  3.4 kaksi ääntenlaskijaa (2)

4 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

5 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2021

6 TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2021 JA TILINTARKASTAJAN LAUSUNTO

7 TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN TILIVELVOLLISILLE

8 MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

9 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN