Kutsu Taksvärkki ry:n kevätkokoukseen

Taksvärkki ry kutsuu jäsenensä yhdistyksen sääntömääräiseen kevätkokoukseen, joka pidetään maanantaina 22. toukokuuta klo 16.00 lähtien Taksvärkin toimistolla osoitteessa Siltasaarenkatu 4, 00530 Helsinki. Kokoukseen voi osallistua myös etäyhteyden välityksellä (Teams).

Yhdistyksen sääntöjen 6§:n mukaisesti kullakin jäsenellä on oikeus osallistua yhdistyksen kokoukseen, ja kukin jäsenjärjestö voi valtuuttaa yhden virallisen edustajansa kokoukseen. Läsnäolo on mahdollista useammallekin.

Kokousjärjestelyjen vuoksi pyydämme ilmoittautumiset perjantaihin 19.5. mennessä sähköpostitse puheenjohtaja Tarja Työläjärvelle (puheenjohtaja@taksvarkki.fi). Ilmoittautumisen yhteydessä pyydämme kertomaan, osallistutteko kokoukseen paikan päällä vai etänä. Ilmoitattehan etukäteen myös, jos teillä on kokoustarjoiluihin tai saavutettavuuteen liittyviä toiveita ja rajoituksia. Jäsenjärjestöjä pyydämme ilmoittamaan kokousedustajansa nimen ja sähköpostiosoitteen sekä toimittamaan samalla valtakirjan.

Etäosallistujille lähetetään ennen kokousta sähköpostilla osallistumislinkki Teams-etäkokoukseen.

Kokouksessa käsitellään vuoden 2022 toiminta­kerto­mus ja tilinpäätös vuodelta 2022.

Ohessa valtakirjapohja ja kokousasiakirjat.

Lämpimästi tervetuloa!

Helsingissä, 4.5.2023

TAKSVÄRKKI ry

Hallitus

TAKSVÄRKKI ry:n KEVÄTKOKOUS 22.5.2023

Aika: klo 16.00

Paikka: Globaalikeskus, Siltasaarenkatu 4 (7.krs), 00530 Helsinki
ja etäyhteydellä (Teams)

ESITYSLISTA

1 KOKOUKSEN AVAUS

2 OSALLISTUJIEN TOTEAMINEN JA KOKOUSKÄYTÄNNÖT

3 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

4 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Valitaan kokoukselle

                           4.1 puheenjohtaja

                           4.2 sihteeri

                           4.3 kaksi pöytäkirjan tarkistajaa (2)

                           4.4 kaksi ääntenlaskijaa (2)

5 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

6 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2022

7 TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2022 JA TILINTARKASTAJAN LAUSUNTO

8 TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN TILIVELVOLLISILLE

9 MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

10 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN