Kutsu Taksvärkki ry:n syyskokoukseen

Taksvärkki ry kutsuu jäsenensä yhdistyksen sääntömääräiseen syyskokoukseen maanantaina 28.11.2022 klo 15.30. Kokous järjestetään Taksvärkin toimistolla, Siltasaarenkatu 4, 7. krs., Helsinki. Kokoukseen voi osallistua myös etäyhteydellä Teams-sovelluksella.

Yhdistyksen sääntöjen 6§:n mukaisesti kullakin jäsenellä on oikeus osallistua yhdistyksen kokoukseen, ja kukin jäsenjärjestö voi valtuuttaa yhden virallisen edustajansa kokoukseen. Läsnäolo on mahdollista useammallekin.

Kokousjärjestelyjen vuoksi pyydämme ilmoittautumiset perjantaihin 25.11. mennessä sähköpostitse puheenjohtaja Tarja Työläjärvelle (puheenjohtaja@taksvarkki.fi). Ilmoittautumisen yhteydessä pyydämme kertomaan, osallistutteko kokoukseen paikan päällä vai etänä. Ilmoitattehan etukäteen myös, jos teillä on kokoustarjoiluihin tai liikkumisen esteettömyyteen liittyviä toiveita ja rajoituksia. Jäsenjärjestöjä pyydämme ilmoittamaan kokousedustajansa nimen ja sähköpostiosoitteen sekä toimittamaan samalla valtakirjan.

Syyskokous valitsee uuden hallituksen vuodeksi 2023. Pyydämme jäseniä tekemään esityksiä puheenjohtajaksi, varapuheenjohtajiksi ja hallituksen jäseniksi. Esitykset voi lähettää Taksvärkin puheenjohtaja Tarja Työläjärvelle (puheenjohtaja@taksvarkki.fi). Jäsenjärjestö voi esittää hallitukseen myös useampia jäseniä. Pyydämme esitykset perjantaihin 25.11. mennessä. Esitykseen pyydetään liittämään lyhyt esittely hallitukseen ehdolla olevasta henkilöstä.

Syyskokouksessa käsitellään lisäksi vuoden 2023 toimintasuunnitelma ja talousarvio, päätetään jäsenmaksuista vuodelle 2023 sekä valitaan tilintarkastaja tulevalle vuodelle.

Helsingissä 7.11.2022

Taksvärkki ry

HALLITUS

TAKSVÄRKKI RY:N SYYSKOKOUS 28.11.2022

Aika            28.11.2022 klo 15.30

Paikka        Siltasaarenkatu 4, 00530 Helsinki & Teams-etäyhteys

ESITYSLISTA

1 KOKOUKSEN AVAUS

2 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

3 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Valitaan kokoukselle

                      3.1 puheenjohtaja

                      3.2 sihteeri

                      3.3 kaksi pöytäkirjan tarkistajaa (2)

                      3.4 kaksi ääntenlaskijaa (2)

4 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

5 TOIMINTASUUNNITELMA VUODEKSI 2023 (LIITE 1)

6 JÄSENMAKSUT VUODEKSI 2023

Hallituksen esitys:

  • jäsenjärjestöt 80 euroa vuodessa
    • kannatusjäsenmaksu yksityishenkilöitä 50 euroa vuodessa
    • kannatusjäsenmaksu yhdistyksiltä 150 euroa
    • henkilöjäsen 20 euroa vuodessa.

7 TALOUSARVIO VUODEKSI 2023 (LIITE 2)

8 PUHEENJOHTAJAN VALINTA

9 VARAPUHEENJOHTAJIEN MÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN (1–3) JA VARAPUHEENJOHTAJIEN VALINTA

10 HALLITUKSEN JÄSENTEN (3–9) VALINTA

11 TILINTARKASTAJAN VALINTA

12 MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

12.1 Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto, Sakki ry on ilmoittanut eroavansa Taksvärkin jäsenyydestä

13 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN