Kouluun riisipeltojen poikki – lukutaito-opetusta Madagaskarilla

12-vuotiaan madagaskarilaisen Mangalahyn koulumatka on pitkä  ja se kulkee riisipeltojen välissä mutkittelevaa polkua. Luokkahuone on ahdas kahdellekymmenelle oppilaalle ja samalla myös hämärä, sillä ainoana valonlähteenä toimivat pienet ikkunat korkean punasavisen rakennuksen seinässä. Vaatimattomat puitteet eivät vähennä koululaisten intoa. Luokan oppilaat eivät pääse valtion kouluun joko pitkän välimatkan tai perheen köyhyyden vuoksi, mutta Malagasy Mahombyn toteuttama Asama-opetus on antanut heille mahdollisuuden suorittaa peruskoulu. Koulunkäynti mahdollistaa myös haaveet tulevaisuuden ammateista: opettaja, sairaanhoitaja, lääkäri…

Lukutaito-opetus tavoittaa syrjäseutujen köyhät lapset

Taksvärkki ry:n kampanjalla 2008-2009 kerättiin varoja lukutaitohankkeelle Madagaskarilla. Hanketta toteuttaa paikallinen, lukutaitokoulutukseen erikoistunut järjestö Malagasy Mahomby. Hanke alkoi vuonna 2009, ja nyt on käynnissä sen kolmas ja viimeinen vuosi. Hankkeen tähänastisia tuloksia arvioitiin huhtikuussa. Arvion tekivät madagaskarilainen Annick Ramisamihantarisoa ja suomalainen Julia Stenlund.

Arvion tulokset olivat positiivisia, ja mikäli hanke saa jatkorahoitusta Ulkoministeriöltä, sitä jatketaan vielä vuoden 2013 loppuun asti. Lukutaitotyötä tehdään köyhillä alueilla ja syrjäisissä maaseutu-yhteisöissä, joissa joko ei ole julkisia kouluja, tai joiden asukkaat ovat niin köyhiä, ettei heillä ole varaa maksaa lasten koulunkäynnistä. Myös aikuisten lukutaidottomuusaste on Madagaskarilla korkea. Hanke tarjoaa lukutaito-opetusta myös aikuisille, sekä niille nuorille jotka ovat liian vanhoja käymään tavallista peruskoulua. Hanke tarjoa koulunsa keskeyttäneille tai koulua käymättömille nuorille mahdollisuuden suorittaa peruskoulun oppimäärä yhden vuoden kestävän tehokurssin aikana. Lisäksi lukutaidottomille aikuisille tarjoataan käytännön tarpeita vastaavaa luku- ja laskutaito-opetusta.

Lukutaitoiset vanhemmat panostavat lasten koulunkäyntiin

Ramisamihantarisoan ja Stenlundin arvion mukaan lukutaito-opetus on tarpeen hankkeen hyödyn-saajille ja hanke on saavuttanut tavoitteensa. Asama-luokan käyneet nuoret ovat suoriutuneet hyvin peruskoulun päättökokeesta. Aikuisten kohdalla hyödyt ovat olleet konkreettisempia: he pystyvät nyt hoitamaan itse virallisia asioitaan maksamatta turhaan välikäsille. Heidän on ollut mahdollista saada työtä, tai he ovat kyenneet perustamaan pieniä liikeyrityksiä. Lukutaitoluokan käyneet aikuiset ovat myös ymmärtäneet omien lastensa koulunkäynnin tärkeyden. Siksi heidän lapsensa käyvät koulua todennäköisemmin kuin lukutaidottomien vanhempien. Malagasy Mahombyn ehkä tärkein tavoite onkin saada ihmiset ymmärtämään koulunkäynnin tärkeys.

 

Sahaven maaseutuyhteisön Asama-opetuksen oppilaita

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teksti ja kuvat
Katja José
Taksvärkin hankesuunnittelija