Koulutuksesta vauhtia Taksvärkin vapaaehtoisten lukuvuoteen

”Erityisesti pidin avoimesta ilmapiiristä, arvoista, tahdista ja aikatauluista, hyvästä ohjauksesta ja riittävästä keskustelusta ja palautteesta. Oli ihana päästä pureutumaan tärkeihin teemoihin!”

Taksvärkki ry järjesti koulutuksen uusille globaalikasvatuksen kouluttajille Päivölän virkistyskodissa Vihdissä. Koulutuksessa syvennyimme Taksvärkin lukuvuoden 2018–2019 Ole rohkea -kampanjaan, jossa valokeilassa ovat sambialaiset nuoret. Kampanjan pääteemoja ovat yhdenvertaisuus, tasa-arvo ja syrjintään puuttuminen. Viikonloppu Päivölässä sujui mukavasti yhdessä harjoitellen ja kampanjan teemoja pohtien.

ryhmäkuva rajattu_TiensuuElina
 
Koulutusviikonlopussa valmistauduimme juuri alkaneena lukuvuotena koululaisille ja opiskelijoille pidettäviin työpajoihin keskustelemalla Taksvärkki-kampanjan teemoista sekä tekemällä konkreettisia harjoituksia. Taksvärkin työpajoja ohjataan peruskouluissa ja toisen asteen oppilaitoksissa Helsingin, Turun, Tampereen, Jyväskylän ja Oulun seuduilla, ja viikonlopun koulutukseen osallistuikin tulevia globaalikasvatuksen kouluttajia eri puolilta Suomea.

Globaalikasvatuksen kouluttajien ohjaamissa työpajoissa nuoret pääsevät pohtimaan, keskustelemaan ja oivaltamaan. Pajoissa syvennytään esimerkiksi siihen, mitä tarkoittaa yhdenvertaisuus, miten nuori voi itse toimia syrjintää vastaan sekä mitä oikeuksia lapsille kuuluu ja kuinka niitä voi edistää. Omalle koululle voi tilata Taksvärkin globaalikasvatuksen työpajan tai tämä vuoden Ole rohkea -kampanjainfon tästä.

leikki rajattu TiensuuElina
 
Koulutusviikonlopun jälkeen monet osallistujat kiittelivät viikonlopun aikana vallinnutta positiivista ja innostavaa ilmapiiriä sekä monipuolista ja toiminnallista ohjelmaa. Uudet globaalikasvatuksen kouluttajat ovat motivoituneita ja innokkaita perehtymään vielä lisää kampanjan teemoihin ja globaalikasvatukseen. Yksi vapaaehtoisista on helsinkiläinen Tiia Kostiainen. Hän kertoo motivaationsa kumpuavan halusta tehdä vapaaehtoistyötä nuorten ja lasten parissa paremman maailman puolesta. ”Tasa-arvo, yhdenvertaisuus ja syrjinnän ehkäiseminen ovat itselleni tärkeitä asioita, ja juuri näiden parissa Taksvärkki ry tekee hienoa työtä”, pohtii Tiia.

Myös turkulainen Enni Keski-Saari lähti koulutukseen mukaan innolla ja kokee globaalikasvatuksen aiheet tärkeiksi ja kiinnostaviksi. ”Innostuin, kun sain tietää, että Taksvärkki hakee kouluttajia, ja laitoin heti sähköpostia Taksvärkille.” Parasta Ennin mielestä viikonlopussa olivat uudet ihmiset, Sambian inspiroivista nuorista kuuleminen sekä pedagogisten taitojen harjoittelu.

Tiia sai erityisesti energiaa ja intoa viikonlopun aikana käydyistä keskusteluista ja pohdinnoista. Keskustelujen lisäksi myös käytännön harjoitukset olivat antoisia. ”Konkreettisina asioina omaan kouluttamisen työkalupakkiin jäi iso repertuaari toiminnallisia opetusmenetelmiä ja harjoituksia. Odotan innolla, että pääsen viemään ne käytäntöön oppilaitosvierailuilla”, Tiia lisää.

Viikonlopun koulutukseen osallistui 23 vapaaehtoista sekä 5 aluekoordinaattoria. Nyt koulutettujen uusien 23 vapaaehtoisen lisäksi tänä lukuvuonna kouluvierailuja tekee myös 11 jo aiemmin Taksvärkin globaalikasvatuksen kouluttajina toiminutta vapaaehtoista. Kokonaisuudessaan kouluvierailuja tehdään siis 31 kouluttajan voimin ympäri Suomea, etenkin Helsingin, Turun, Tampereen, Jyväskylän ja Oulun alueilla. Ensimmäiset kouluvierailut ovat edessä jo lähiviikkoina. Taksvärkki ry ja sen vapaaehtoiset globaalikasvatuksen kouluttajat tekevät aktiivista yhteistyötä koulujen kanssa läpi vuoden: Taksvärkin työpajoihin osallistuu vuosittain yli 6000 nuorta.

Vapaaehtoiset ovat innokkaina lähtemään kouluvierailuille pohtimaan nuorten kanssa tärkeitä teemoja: ”voimaantunut olo ja valmis ottamaan haasteet vastaan!”
 
 
Teksti: Riina Halme
Kuvat: Riina Halme ja Elina Tiensuu

lämmittelyleikki_ElinaTiensuu