Haemme kevääksi korkeakouluharjoittelijaa globaalikasvatuksen ja viestinnän tehtäviin

Taksvärkki ry on kehitysyhteistyön ja globaalikasvatuksen asiantuntijajärjestö. Kehitysyhteistyöhankkeillaan Taksvärkki ry tukee globaalin etelän nuorten aktiivista toimijuutta ja edistää ihmisoikeuksien toteutumista. Globaalikasvatuksellaan Taksvärkki ry edistää yhdenvertaisuutta ja kannustaa Suomen nuoria aktiiviseen maailmankansalaisuuteen ja globaaliin vastuuseen. Tarjoamme kouluille ja toisen asteen oppilaitoksille monipuolista globaalikasvatusta: Taksvärkki-kampanjan, kouluvierailuja ja monipuolista oppimateriaalia globaalikasvatuksen teemojen käsittelyyn.

Harjoittelun aikana korkeakouluharjoittelija osallistuu lukuvuoden 2020–2021 Taksvärkki-kampanjan oppituntitehtävien ja opetusmateriaalien toteuttamiseen.

Taksvärkin uusi kampanja käsittelee oppilaskuntien toimintaa nepalilaisissa kouluissa, syrjintään puuttumista ja nuoren oikeutta olla oma itsensä.  Korkeakouluharjoittelija työskentelee Taksvärkki ry:n globaalikasvatuksen suunnittelijan ja tiedottajan ohjaamana. Tarkat työtehtävät määräytyvät harjoittelijan taitojen ja toiveiden mukaan. Mahdollisia tehtäviä ovat:

  • Taksvärkki-kampanjan materiaalien (mm. oppituntitehtävät, videot, nuorten haastattelut, valokuvanäyttely) suunnitteluun ja toteutukseen osallistuminen
  • Taksvärkki ry:n ständin koordinointi ja työskentely Maailma kylässä -festivaaleilla 23.–24.5.  
  • Nepalilaisten nuorten haastatteluiden kääntäminen (englanti-suomi)
  • Kouluvierailutoimintaan osallistuminen ja toiminnallisten työpajojen ohjaaminen nuorille
  • Tiedotusmateriaalin, kuten uutisten ja somejulkaisujen tuottaminen 
  • Kiertävän valokuvanäyttelyn koordinointi yhdessä aluekoordinaattorin kanssa

Etsimme harjoittelijaa, joka on aikaansaava ja kiinnostunut oppimaan lisää globaalikasvatuksesta. Toivomme, että harjoittelijalla on kokemusta järjestötyöstä ja nuorten ryhmien ohjaamisesta. Arvostamme lisäksi hyviä esiintymistaitoja, sujuvaa kynää sekä kuvankäsittelytaitoja.

Toivottu harjoittelun kesto on 3 kk ja aloitus mielellään 23.3. Harjoittelijalla tulee olla käytössään oman oppilaitoksensa myöntämä korkeakouluharjoittelutuki. Harjoittelusta maksettava palkka 1240e/kk muodostuu korkeakoulun maksamasta harjoittelutuesta ja työnantajan osuudesta.

Lähetä hakemuksesi ja ansioluettelosi sunnuntaihin 8.3. mennessä osoitteeseen anna.kivimaki(at)taksvarkki.fi. Haastattelut toteutetaan viikolla 11. Lisätietoja antaa globaalikasvatuksen suunnittelija Anna Kivimäki: anna.kivimaki(at)taksvarkki.fi, +358 (0)50 348 5668.

Kuva: Katutaidetta Kathmandussa, Nepalissa.