Kansainvälisyyskouluttajat valmiina tulevan lukuvuoden haasteisiin

Taksvärkki ry järjesti jälleen elokuussa kolmen päivän mittaisen vapaaehtoisten kansainvälisyyskouluttajien koulutuksen Vihdissä. Leirille kokoontuneet nuoret ja vähän varttuneemmatkin vapaaehtoiset tutustuivat viikonlopun aikana Taksvärkin tämän lukuvuoden kampanjan kohdemaihin Sambiaan ja Keniaan, opiskelivat globaalikasvatuksen menetelmiä ja pääsivät yhdessä pähkäilemään tulevien kouluvierailujen sisältöä Taksvärkin globaalikasvatuksen suunnittelijan Leena Honkasalon johdolla.

Monipuoliseen kansainvälisyyskasvattajien joukkoon mahtui runsaasti eri alojen opiskelijoita ja vastavalmistuneita, sekä jo pidemmän työhistorian omaavia. Monilla vapaaehtoisista oli jokin oma henkilökohtainen kokemus, joka oli herättänyt heidät pohtimaan globaalia vastuuta ja tavallisten ihmisten arkea kehittyvissä maissa. Taksvärkin Oulun aluekoordinaattorina aloittavalle Lauralle opiskelu Namibiassa lukioaikana oli herättänyt kiinnostuksen ihmisoikeus- ja tasa-arvokysymyksiin. ”Haluan omalta osaltani välittää vastaavia kokemuksia suomalaisille nuorille ja saada heidät ajattelemaan.”

Vapaaehtoistyöstä saatu arvokas työkokemus ja halu toimia lasten ja nuorten parissa olivat myös innoittajia monelle uudelle vapaaehtoiselle. Viikonlopun aikana muilta vapaaehtoisilta sai myös hyviä vinkkejä ja ideoita kouluvierailujen suunnitteluun ja toteutukseen.
 
Tulevat kouluvierailijat pääsivät testaamaan erilaisia toiminnallisia tehtäviä koulutuskeskuksen pihalla.
 

Arjen idolit

Uudet kansainvälisyyskouluttajat olivat erityisen innoissaan Taksvärkin tämän lukuvuoden Arjen idolit -kampanjasta, sillä se haastaa heidän mielestään perinteisiä mielikuvia kehitysmaiden nuorista. Arjen idolit -kampanjassa sambialaiset ja kenialaiset katunuoret esiintyvät vahvoina ja itsenäisinä toimijoina, jotka haluavat ja pystyvät muuttamaan oman elämänsä suuntaa. Nämä aktiiviset nuoret tarvitsevat kuitenkin tukea esimerkiksi oman järjestötoimintansa kehittämiseen.

Kouluvierailujen tarkoituksena on osallistaa suomalaisia nuoria toimimaan kehitysmaiden lasten ja nuorten hyväksi. Tunneilla oppilaat pääsevät pohtimaan globaalia vastuuta ja lapsen oikeuksia toiminnallisten harjoitusten kautta. Mistään luennoista ei siis ole kyse, vaan oppilaat on tarkoitus saada ylös pulpetista ja eläytymään ja oppimaan uusilla tavoilla. Samalla vapaaehtoiset kouluvierailijat toimivat myös itse esimerkkinä suomalaisille lapsille ja nuorille toiminnasta heikommassa asemassa olevien puolesta, arjen idoleita siis hekin!
 
 
 
 
 
Ota askel eteenpäin –tehtävä pisti harjoitukseen osallistuneet ajattelemaan.
 

Sambian ja Kenian katulasten ja -nuorten arki tutuksi kansainvälisyyskouluttajan kanssa

Taksvärkki ry tarjoaa kouluille ja oppilaitoksille veloituksetta työpajoja ja oppitunteja. Lukuvuoden 2014–2015 kampanja Arjen idolit kääntää huomion Sambian ja Kenian katulapsiin ja -nuoriin, nuorten elämänhallintataitoihin ja toimintamahdollisuuksien kehittämiseen.

Arjen idolit -kouluvierailun avulla Taksvärkki-keräykseen osallistuville oppilaille käy paremmin selväksi mihin tarkoitukseen Taksvärkki-päivänä kerätään varoja. Tavoitteena on, että oppilaat ymmärtävät oman työnsä tärkeyden.

Taksvärkki ry:n vapaaehtoiset kansainvälisyyskouluttajat vierailevat sekä suomen- että ruotsinkielisissä peruskouluissa, lukioissa ja ammatillisissa oppilaitoksissa eri puolilla Suomea. Vierailuilla kansainvälisyyskouluttajat tutustuttavat oppilaat Sambian ja Kenian katunuoriin tai lapsen oikeuksiin toiminnallisia menetelmiä käyttäen. Koulujen on mahdollista tilata myös Fotonovela-työpaja, jossa nuoret saavat kertoa omia tarinoitaan valokuvien avulla. Osaavat ja asiastaan innostuneet kansainvälisyys kouluttajat räätälöivät kouluvierailusta halutunlaisen kokonaisuuden yhdessä koulun kanssa.

Jos olet kiinnostunut tilaamaan kansainvälisyyskouluttajan vierailemaan koululle tai haluat itse toimia kansainvälisyyskouluttajana, ota yhteyttä:
Leena Honkasalo
globaalikasvatuksen suunnittelija
09 5845 5504
leena.honkasalo@taksvarkki.fi

 
 
Teksti ja kuva: Taika Kopra