Den internationella dagen för mänskliga rättigheter i Kambodja

På måndagen 10.12 firade man den internationella dagen för mänskliga rättigheter runtom i världen – så även i Kambodja. Även om dagen firades som en allmän ledig dag, skingrades Licadhos anställda till olika ställen för att organisera och övervaka evenemang under dagen för mänskliga rättigheter. Licadho är en organisation för mänskliga rättigheter och även Dagsverke rf:s lokala partner i Kambodja.

Under en veckas tid organiseras allt som allt 198 evenemang i Kambodjas 23 provinser. Licadhos barnskyddsgrupper är med och organisera tillställningar i provinserna Koh Kong, Siam Reap, Sihanoukville och i Phnom Penh.

Unga deltagare

Ett av målen är det lilla distriktet Sre Ambelin som befinner sig i den västra delen av provinsen Koh Kong, halvvägs till staden Koh Kong som är beläget vid gränsen mot Thailand. Till platsen kom de anställda vid den lilla avdelningen i Koh Kong, ungdomar från stadens frivilliga barnskyddsgrupp och tre arbetare från kontoret i Phnom Penh.

Evenemanget hölls i en pagoda i Gi-Khor Leun. Passande med den utvalda festplatsen började morgonen med att munkarna i pagodan frälsade tillställningen och deltagarna genom att mässa och skvätta heligt vatten. De frivilliga från barnskyddsgruppen delade ut material som berättade om barnens rättigheter och barnarbete; bland annat Dvd:n med karaokevideon, där medlemmarna i barnskyddsgruppen uppträder med en sång om barnens rättigheter som de själva har kommit på orden till.

Munkar frälste evenemanget

Under tillställningen, som höll på under förmiddagen, höll man också tal om hur viktiga barnens rättigheter är. Det egentliga dragplåstret i evenemangen var ändå ett skådespel som barnskyddsgruppen från Koh Kong dramatiserade och som också aktiverade publiken. Under skådespelet, som behandlade barnarbete, frös skådespelarna till is mitt under föreställningen och de frivilliga som ledde föreställningen gick omkring bland publiken och frågade publikens åsikter om situationer som utspelat sig på scenen. Vad kunde den fattiga familjen som hade skickat sitt barn att arbeta, ha gjort på ett annat sätt? Är de arbeten som spelades på scenen passande för barn i skolåldern?

Publiken deltar genom att kommentera scener i skådespelet

De drygt trehundra bybor som följde med skådespelet kommenterade ivrigt händelserna och temat för skådespelet ledde till diskussioner mellan ortsborna också efter föreställningen. De problem som togs upp i skådespelet var skrivna i ett manus men baserade sig på händelser ur det verkliga livet, vars offer bland annat barnskyddsgruppen från Licadho hjälper i sin verksamhet.

 

Text och bilder: Matti Koivisto, Taksvärkin vapaaehtoinen Kambodzhassa
Översättning: Elisabeth Wide