Ihmisoikeusvastuusta normi? Taksvärkki ry mukaan ykkösketjuun

Kukaan ei halua ostopäätöksillään tietoisesti tukea vastuutonta yritystoimintaa. Kuluttajat haluavat luottaa siihen, että ostettujen tuotteiden taustalla ei ole lapsityövoimaa, pakkotyötä tai muita ihmisoikeusloukkauksia. Vastuullisuusväitteiden viidakossa liikkuva yksittäinen kuluttaja ei kuitenkaan voi itse olla vastuussa yritystoiminnan ihmisoikeusvaikutuksista. Vastuu ihmisoikeuksista on poliittisilla päättäjillä ja yrityksillä.

Ihmisoikeuksia ei tule jättää vapaaehtoisuuden varaan

#Ykkösketjuun on kansalaisten, kansalaisjärjestöjen, yritysten ja ammattiyhdistysliikkeen yhteinen kampanja, jota koordinoi yritysvastuujärjestö Finnwatch. Kampanja haluaa Suomeen sitovan lain yritysten ihmisoikeusvastuusta, joka velvoittaa yritykset selvittämään ihmisoikeusvaikutuksensa sekä vähentämään mahdollisia kielteisiä vaikutuksia. Laki perustuu huolellisuusvelvoitteeseen (human rights due diligence), joka määritellään YK:n ihmisoikeuksia ja yritystoimintaa koskevissa ohjaavissa periaatteissa.

Kampanjan konkreettisena tavoitteena on, että eduskuntapuolueet sitoutuvat lakiin yritysten ihmisoikeusvastuusta vaaliohjelmissaan ja Suomen seuraava hallitus kirjaa lain laatimisen ohjelmaansa.

Onneksi osa yrityksistä noudattaa ihmisoikeuksia koskevaa huolellisuusvelvoitetta vapaaehtoisesti jo nyt. Edelläkävijäyritykset esimerkiksi kartoittavat ihmisoikeusriskejä, auditoivat alihankintaketjujaan, käyttävät vastuullisuussertifioituja raaka-aineita tai tekevät yhteistyötä ammattiliittojen kanssa.

Valitettavasti kaikki eivät kuitenkaan toimi näin, ja vastuuttomat yritykset voivat edelleen saada epäreilua kilpailuetua ihmisoikeuksia polkemalla. Yhden yrityksen vastuuton toiminta voi myös tahrata samaan arvoketjuun kuuluvien muiden yritysten tai jopa saman alan toimijoiden maineen.

”Taksvärkki tekee työtä nuorten hyväksi. Työmme menettää merkitystään, jos yritykset eivät toimi vastuullisesti ja nuorten oikeudet huomioon ottaen. Siksi tarvitaan yritysvastuulakia”, toteaa Lauri Peltonen, Taksvärkki ry:n toiminnanjohtaja.

Millaista lakia #ykkösketjuun-kampanja tavoittelee?

Kampanjan tavoittelema laki yritysten ihmisoikeusvastuusta noudattaa YK:n yritystoimintaa ja ihmisoikeuksia koskevia ohjaavia periaatteita, joihin Suomi on jo valtiona sitoutunut. Laki laaditaan niin sanotun huolellisuusvelvoite-prosessin ympärille: yritykset ovat vastuussa siitä, että ne kartoittavat ihmisoikeusriskit ja tekevät toimenpiteitä ihmisoikeusriskien ja negatiivisten vaikutusten minimoimiseksi sekä pyrkivät korjaamaan jo sattuneita loukkauksia. Lain noudattaminen varmistetaan säätämällä huolellisuusvelvoitteen rikkomisesta oikein mitoitetut, hyväksi todettujen kansainvälisten käytäntöjen mukaiset sanktiot.

Kampanja tai sen pohjalta säädettävä laki ei lähde siitä, että yritystoimintaa liittyvät ihmisoikeusloukkaukset voitaisiin poistaa kokonaan tai että yritykset pystyisivät hallitsemaan kaikki ihmisoikeuksiin liittyvät riskit. Huolellisuusvelvoitteessa on kyse riskien tunnistamisesta, minimoimisesta ja korjaavista toimenpiteistä.

Mukaan #ykkösketjuun

Suomi on monessa asiassa maailman paras. Me voimme olla edelläkävijä myös yritysvastuussa. #ykkösketjuun-kampanja haluaa Suomeen ihmisoikeuksia koskevan yritysvastuulain. Laki velvoittaa yritykset välttämään ja vähentämään toimintansa kielteisiä ihmisoikeusvaikutuksia. Monet muut maat, kuten Ranska ja Sveitsi, ovat jo laatineet kunnianhimoisen yritysvastuulain. Nostetaan yhdessä Suomi yritysvastuun #ykkösketjuun!

Liity mukaan #ykkösketjuun ja allekirjoita vetoomus eduskunnalle.
 
 
 
Ykkösketjuun-logo