Hyvää lapsen oikeuksien päivää!

Nuorten oikeus vaikuttaa

Marraskuun 20. päivä vietetään kansainvälistä lapsen oikeuksien päivää. YK:n lapsen oikeuksien sopimus nostaa lapsen esiin yksilönä, jolla on oikeus osallistua, vaikuttaa ja tulla kuulluksi. Tänä vuonna tulee kuluneeksi 20 vuotta siitä, kun Lapsen oikeuksien sopimus astui voimaan Suomessa. Huomioitavaa on, että se koskee kaikkia alle 18-vuotiaita.

Oikeus saada tietoa itseä koskevista asioista ja oikeus ilmaista mielipiteensä kuuluvat kaikille lapsille ja nuorille. Nuorten osallistuminen päätöksentekoon on tärkeää yhtä lailla Suomessa kuin muuallakin maailmassa. Useat nuoret ovat aktiivisia vaikuttajia omissa lähipiireissään, mutta aina on mahdollisuus vaikuttaa myös laajemmin paikallisiin tai globaaleihin asioihin. Vaikutuskanavia on monia: nuorisovaltuustot, oppilaskunnat, yhdistykset ja järjestöt. Haluamme tänä lapsen oikeuksien päivänä kannustaa suomalaisia nuoria aktiiviseen kansalaisuuteen ja yhteiskunnalliseen osallistumiseen. Kun huomaat ympäristössäsi epäkohtia, muista että sinulla on oikeus ja valta vaikuttaa!

Tässä kuva viime vuoden lapsen oikeuksien päivän paraatista Guatemalasta. Lapset kantavat kylttiä, jossa kertovat oikeudestaan leikkiin ja vapaa-aikaan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva: Saija Raskulla