Huomista on jo alettu tehdä – Taksvärkki-kampanjan avajaiset 7.9.2012

Taksvärkin uuden Huominen tehdään tänään -kampanjan avajaisia vietettiin perjantaina 7.9. Nuorten toimintakeskus Hapessa Helsingissä. Lukuvuoden 2012–2013 Taksvärkki-kampanjassa valokeilassa ovat guatemalalaiset nuoret. Tavoitteena on parantaa nuorten yhteiskunnallisia vaikutusmahdollisuuksia ja lisätä heidän osallistumistaan paikallistason päätöksentekoon Guatemalassa. Tällä kertaa avajaisissa oli paikalla peräti kolme vierasta Guatemalasta!

Avajaiset käynnistyivät kouluille tarkoitetulla Guatemalan nuoret –aamunavauksella , jonka käsikirjoittivat ja äänittivät Taksvärkille Helsingin kaupungin nuorten työpaja Mediakylpylän opiskelijat. Taksvärkin toiminnanjohtaja Lauri Peltonen ja hallituksen puheenjohtaja Juhani Nokela pitivät lyhyet tervehdyspuheenvuorot, joiden jälkeen ääneen pääsi Taksvärkin guatemalalaisen kumppanijärjestön PAMIn työntekijä, nuoriso-ohjaaja Gael Dhaenens.

Pääroolissa olivat kuitenkin Taksvärkin nuoret vieraat Guatemalasta, Lupita McLaughlin Villeda ja Brenda González Lares. Suomeen kahdeksi viikoksi tulleet 18- ja 20-vuotiaat tytöt ovat Taksvärkin aiemman Guatemala-hankkeen (2007–2011) hyödynsaajia ja ovat olleet mukana Taksvärkin guatemalalaisen kumppanijärjestön PAMIn nuorisoverkostoissa vuosien ajan. Nuorisoverkostoja toimii kuudella paikkakunnalla eri puolilla Guatemalaa. Ne kokoavat yhteen 11–23 -vuotiaita nuoria, jotka tahtovat puuttua Guatemalan ongemiin.

Brenda ja Lupita kertoivat omista kokemuksistaan nuorisoverkostoissa Happeen kokoontuneelle viisikymmenpäiselle yleisölle. ”Kun tulin 11-vuotiaana mukaan nuorisoverkostoon, olin hyvin hiljainen ja ujo”, Lupita tunnusti. ”En olisi ikinä rohjennut puhua tällaisen yleisön edessä!  Nuorisoverkosto auttoi minua pääsemään ujoudestani.”

Nuorisoverkostojen toiminta perustuu vertaiskoulutukseen: nuoret saavat koulutusta ja kouluttavat vuorostaan nuorempiaan. Käytetyt menetelmät pohjautuvat kriittiseen pedagogiikkaan. Koulutusten teemoina ovat muun muassa seksuaalinen hyväksikäyttö, väkivalta, ongelmanratkaisu ja aktiivinen kansalaisuus, ja punaisena lankana ovat aina lasten ja nuorten oikeudet. ”Guatemalassa me nuoret emme useinkaan tunne oikeuksiamme”, Brenda kertoi.

Tyttöjen mukaan nuorisoverkostoissa toimiminen on lisännyt heidän itseluottamustaan ja tietoisuuttaan omista oikeuksistaan. ”Minulle tärkeintä on, että saan auttaa muita lapsia ja nuoria”, selitti Lupita. Nuorisoverkostossa toimimisella on ollut hänen tapauksessaan kauaskantoiset seuraukset; se on vaikuttanut myös hänen uravalintaansa. Lupita opiskelee nyt toista vuotta psykologiaa yliopistossa voidakseen tulevaisuudessa omistautua muiden auttamiselle.

Mitä Brenda ja Lupita tahtoisivat muuttaa maastaan? ”Guatemalassa on paljon sosiaalisia ongelmia. Vakavin haasteemme on kuitenkin väkivalta, ja se kohdistuu liian usein nimenomaan lapsiin ja nuoriin. Turvattomuus on lisääntynyt, ja tapot ja kidnappaukset ovat yleisiä. Koulutuksen puute ja tarve saada hyväksyntää keinolla millä hyvänsä ajavat monet nuoret mukaan rikollisjengeihin.”

On kuitenkin myös nuoria, jotka tahtovat puuttua ongelmiin. ”Nuorisoverkosto on auttanut minua tajuamaan, että voin vaikuttaa asioihin”, Brenda sanoi. Kunnianhimoa ja työsarkaa nuorilla riittää; he haluavat muuttaa Guatemalan ja koko maailman! ”Me nuoret emme ole vain mykkä rivi tilastoissa vaan yhteiskunnan aktiivisia ja täysivaltaisia jäseniä. Meillä on oikeus tulla kuulluiksi!”

Taksvärkki-kampanjaan osallistuvat suomalaisnuoret tukevat Brendaa, Lupitaa ja muita nuorisoverkostojen nuoria paremman ja oikeudenmukaisemman Guatemalan rakentamisessa. Aktiivisen kansalaisuuden kautta unelmat voivat käydä toteen!

***

Koulut ja oppilaitokset voivat olla mukana Huominen tehdään tänään ‐kampanjassa järjestämällä Taksvärkki‐päivän valitsemanaan päivänä lukuvuoden 2012–2013 aikana. Tekemällä päivän töitä ja antamalla palkkion Taksvärkki‐keräykseen suomalaiset nuoret mahdollistavat monivuotisen kehitysyhteistyöhankkeen Guatemalassa.