Huippusuositusta sadutuskirjasta uusi painos

 

Sinun, minun, meidän mango – Sadutusta yli kulttuurirajojen –kirja esittelee, kuinka sadutusta voi hyödyntää esimerkiksi maahanmuuttajatyössä, kansainvälisyyskasvatuksessa ja kehitysyhteistyössä.

Kirja sisältää tapausesimerkkejä ja lasten satuja Suomesta, Sambiasta ja Bangladeshista sekä sadutuksen ohjeet eri kielillä. Kirja on tarkoitettu kasvattajille, opettajille sekä kaikille, jotka työskentelevät maahanmuuttajien, kansainvälisyyskasvatuksen ja kehitysyhteistyön parissa.

 

Sadutusmenetelmä edistää osallistavaa ja demokraattista vuorovaikutusta lasten ja aikuisten välillä ja on oiva väline lapsen oikeuksien puolesta tehtävässä työssä. Sadutuksen lähtökohdat ovat samoja kuin YK:n lasten oikeuksien sopimuksen: molemmat korostavat vapaan ilmaisun ja kuulluksi tulemisen oikeutta.

Sadutusta on käytetty menestyksellisesti muun muassa maahanmuuttajaopetuksessa. Kirja esittelee Suomessa asuvien maahanmuuttajanuorten satuja ja kokemuksia sadutuksesta.

Sadutus lähentää lapsia ja nuoria tarkastelemaan toistensa tapoja elää, ajatella ja kokea. Kirja kertoo Sambiassa toteutetusta sadutuksesta, johon paikalliset ja suomalaiset nuoret yhdessä osallistuivat.

Bangladeshissa ääneen pääsevät aikaisemmin raskaassa työssä olleet ja nyt koulua käyvät lapset. Tarinat vapauttivat lapsia pohtimaan ja työstämään arkista elämäänsä.

Kirjan tekijöistä Liisa Karlsson on tutkinut ja kehittänyt sadutusta toistakymmentä vuotta. Tiina-Maria Levamo on erikoistunut osallistavien menetelmien käyttöön kehitysyhteistyössä ja kansainvälisyyskasvatuksessa. Salla Siukonen on suomi toisena kielenä -opetukseen erikoistunut luokanopettaja.

Kirjaa voi tilata toimistoltamme osoitteesta tilaus(at)taksvarkki.fi. Se on maksuton, mutta toivomme tilaajalta vapaaehtoista tukimaksua käynnissä olevaan keräykseemme sierraleonelaisten nuorten tukemiseksi.

Kirja kuuluu Lapset kertovat -julkaisusarjaan:https://www.edu.helsinki.fi/lapsetkertovat/

Maailman tarinankerrontapäivää vietetään 20.3. https://www.storytellingday.net/