Haemme globaalikasvatuksen harjoittelijaa mediakasvatushankkeeseen

Taksvärkki ry on nuorten oma kehitysyhteistyö- ja globaalikasvatusjärjestö. Taksvärkki ry kannustaa Suomen nuoria aktiiviseen maailmankansalaisuuteen ja herättelee pohtimaan ja purkamaan stereotypioita kehitysmaista. Tarjoamme kouluille ja toisen asteen oppilaitoksille monipuolista globaalikasvatusta. Kehitysyhteistyöhankkeillaan Taksvärkki ry edistää kehitysmaiden lasten ja nuorten elinoloja ja ihmisoikeuksia.

Taksvärkki ry:n uudessa hankkeessa tuotetaan yläkoulun globaalikasvatuksellisen mediakasvatuksen tueksi menetelmäopas, joka sisältää valmiita oppituntiharjoituksia ja pedagogisia käsikirjoituksia sekä tausta-artikkeleita. Menetelmäoppaan tavoitteena on kannustaa yläkoululaisia tarkastelemaan kriittisesti median luomaa maailmankuvaa ja globaalia epätasa-arvoa ylläpitäviä rakenteita sekä tukea oppilaiden toimijuutta. Osana hanketta ohjataan lisäksi pilotointityöpajoja yläkoululaisille ja järjestetään kasvattajille koulutuksia.

Etsimme keväälle 2019 korkeakouluharjoittelijaa Taksvärkki ry:n toimistolle Helsinkiin. Harjoittelija työskentelee mediakasvatushankkeen tehtävien parissa globaalikasvatuksen suunnittelijan ohjauksessa.

Globaalikasvatuksen harjoittelijan tehtäviä ovat mm.:
• Mediakasvatusoppaan tuottamisessa avustaminen
• Toiminnallisten pilotointityöpajojen ohjaaminen oppilaille
• Pedagogisen sisällön kehittämisessä avustaminen
• Taustaselvityksen tekeminen ja taustamateriaalien kerääminen
• Muut globaalikasvatuksen avustavat tehtävät

Toivomme, että globaalikasvatuksen harjoittelijalla on kokemusta nuorten opettamisesta tai ohjaamisesta ja kiinnostusta kriittistä globaalikasvatusta kohtaan. Arvostamme lisäksi pedagogisia opintoja ja sujuvaa kirjallista kielitaitoa. Eduksi laskemme vapaaehtoistyökokemuksen ja järjestökokemuksen.

Harjoittelun pituus on 3 kk. Globaalikasvatuksen harjoittelijan toivotaan aloittavan mahdollisimman pian. Harjoittelijalla tulee olla käytössään oman oppilaitoksensa myöntämä korkeakouluharjoittelutuki. Harjoittelusta maksettava palkka 1220€/kk muodostuu korkeakoulun maksamasta harjoittelutuesta ja työnantajan osuudesta.

Lähetä hakemuksesi ja ansioluettelosi viimeistään sunnuntaina 17.3.2019 osoitteeseen hanna.hjerppe(@)taksvarkki.fi. Haastattelut järjestetään ja valinnat tehdään viikon 11 lopussa.

Harjoittelua koskeviin kysymyksiin vastaa:
globaalikasvatuksen suunnittelija Hanna Hjerppe, 050 512 4171, hanna.hjerppe(@)taksvarkki.fi
 

DSCF0589x
Kuvassa Barefeet nuorisoneuvoston jäseniä Lusakassa, Sambiassa.