Taksvärkki ry ja Suomen YK-liitto hakevat yhteistä taloushallinnon sihteeriä

Taksvärkki ry on vuodesta 1967 alkaen tukenut kehitysyhteistyöhankkeita sekä järjestänyt Taksvärkki-keräyksiä ja tehnyt globaalikasvatusta Suomessa. Tällä hetkellä tuemme hankkeita Guatemalassa, Keniassa, Malawissa, Nepalissa, Sambiassa ja Sierra Leonessa.

Suomen YK-liitto on vuonna 1954 perustettu kansalaisjärjestöjen yhteistyöjärjestö, joka tekee tunnetuksi Yhdistyneiden kansakuntien periaatteita, päämääriä ja toimintaa. YK-liitto välittää ja tuottaa tietoa, tarjoaa välineitä globaalikasvatukseen sekä vaikuttaa YK-politiikkaan.

Taloushallinnon sihteerin päätehtäviä ovat järjestöjen ostopalvelujen ja perustaloushallinnon hoitaminen ja kehittäminen. Lisäksi taloushallinnon sihteeri kehittää muun henkilöstön kanssa järjestöjen varainhankintaa ja talousseurantaa. Varsinainen kirjanpito on ulkoistettu ostopalveluna.

Toivomme hakijalta
– talous- tai hallinnonalan tutkintoa
– taloushallinnon kokemusta ja tuntemusta
– suomen ja englannin kielen taitoa

Arvostamme kokemusta varainhankinnasta ja järjestötyöstä sekä ruotsin kielen taitoa.

Työsuhde on toistaiseksi voimassa oleva. Palkka määräytyy Taksvärkki ry:n palkkausjärjestelmän mukaisesti ja on aluksi kokemuksesta riippuen 2300–2600 €/kk.

Vapaamuotoinen hakemus ansioluetteloineen tulee toimittaa 18.11.2018 mennessä osoitteeseen lauri.peltonen@taksvarkki.fi

Lisätietoja tehtävästä antavat maanantaina 5.11. klo 12.30-14.00 toiminnanjohtajat Lauri Peltonen (Taksvärkki ry) puh. 040 848 0905 ja Helena Laukko (YK-liitto) puh. 044 781 0303.