Haemme globaalikasvatuksen ja viestinnän harjoittelijaa 

Haluatko oppia globaalikasvatuksesta ja kampanjasuunnittelun monipuolisesta tehtäväkentästä? Kiinnostaako sinua viestintä ja nuorten osallisuuden edistäminen? Hae harjoittelijaksi Taksvärkki ry:n viestinnän ja globaalikasvatuksen tiimiin!  

Harjoittelijan työtehtävät liittyvät lukuvuoden 2024–2025 Taksvärkki-kampanjan suunnitteluun ja järjestön toiminnan edistämiseen. Taksvärkki-kampanja on kouluille suunnattu vuotuinen kampanja, joka kannustaa nuoria globaaliin vastuuseen ja aktiiviseen kansalaisuuteen. 

 Harjoittelijan tehtäviä ovat mm.:   

 • kampanjamateriaalien suunnittelu ja tuottaminen  
 • sisällöntuotanto sosiaaliseen mediaan ja Taksvärkin verkkosivuille  
 • globaalikasvatuksen työpajojen ohjaaminen kouluissa  
 • tapahtumien suunnittelussa ja toteuttamisessa avustaminen
  (koulutukset, Maailma kylässä -festivaali ja kampanjan avajaiset) 
 • muut globaalikasvatuksen ja viestinnän avustavat tehtävät  

Toivomme hakijalta:  

 • hyvää otetta itsenäiseen työhön ja oman työn aikatauluttamiseen  
 • viestinnällistä osaamista ja visuaalista silmää  
 • kiinnostusta järjestötyötä ja nuorten parissa työskentelyä kohtaan  
 • hyvää suomen kielen suullista ja kirjallista osaamista  

Eduksi katsotaan:  

 • visuaalisten viestintätyökalujen (esim. Canva) hallinta  
 • muu kielitaito (erityisesti ruotsi ja englanti)  
 • omakohtainen kokemus vapaaehtoistyöstä  

Harjoittelijalla tulee olla käytössään oppilaitoksen myöntämä korkeakouluharjoittelutuki. Harjoittelusta maksettava palkka  
1399 e/kk muodostuu korkeakoulun maksamasta harjoittelutuesta ja työnantajan osuudesta.   

Harjoittelun pituus on 4–5 kk. Harjoittelijan toivotaan aloittavan 1.4., mutta ajankohta on neuvoteltavissa. Työtä tehdään pääasiassa Taksvärkin toimistolla Helsingin Hakaniemessä. Työtä on mahdollista tehdä osittain etänä. Harjoittelija työskentelee viestintäsuunnittelijan ja globaalikasvatuksen suunnittelijoiden ohjauksessa.  

Lähetä hakemuksesi ja ansioluettelosi viimeistään 13.2. osoitteeseen rekry@taksvarkki.fi. Voit liittää hakemukseesi myös työnäytteitä (esimerkiksi graafisen työn materiaaleja tai juttunäytteitä). Otsikoithan viestisi seuraavasti: ”Hakemus harjoittelijaksi / Oma nimesi”. Haastattelut järjestetään helmikuun loppuun mennessä. 

Toivomme hakijoiksi eri-ikäisiä, eri sukupuolten edustajia, vammaisia sekä eri kulttuuri- ja muihin vähemmistöihin kuuluvia henkilöitä. Tarjoamme mukavan ja tiiviin työyhteisön sekä mahdollisuuden oppia ja kehittää uutta kanssamme! 
 
Harjoittelua koskeviin kysymyksiin vastaa toiminnanjohtaja Auli Starck
ke 31.1. klo 14–15 ja ma 5.2. klo 12–13 puh. 045-153 9950. 

Taksvärkki ry on nuorten oma kehitysyhteistyö- ja globaalikasvatusjärjestö. Taksvärkki ry on vuodesta 1967 alkaen järjestänyt Taksvärkki-keräyksiä ja tukenut lasten ja nuorten oikeuksia edistäviä kehitysyhteistyöhankkeita. Globaalikasvatuksemme edistää yhdenvertaisuutta ja ihmisoikeuksia, ja kannustaa nuoria toimimaan aktiivisina maailmankansalaisina. Ohjaamme vuosittain satoja toiminnallisia globaalikasvatuksen työpajoja peruskoululaisille ja toisen asteen opiskelijoille, koulutamme kasvatusalan ammattilaisia globaalikasvatuksen teemoista ja tuotamme materiaalia opetussuunnitelmien mukaisen globaalikasvatuksen tueksi.