Guatemalassa valmistaudutaan vaaleihin

Tuleva sunnuntai 25. kesäkuuta on tärkeä päivä Guatemalassa, kun täysi-ikäiset kansalaiset äänestävät samalla kertaa kolmesta maan kehityksen kannalta keskeisestä asiasta: maalle valitaan uusi presidentti, kongressin edustajat sekä kuntien johtoon pormestarit ja kunnanvaltuustojen jäsenet. Ehdolla on kirjava joukko uusia ja kokeneempia poliitikkoja edustamassa erilaisia kansanliikkeitä ja perinteisempiä puolueita. Tyypillisesti kampanjoinnissa korostuu ehdokkaiden tausta ja karisma puolueiden ohjelmien jäädessä varjoon.

Taksvärkin tukemat nuortenryhmät Chimaltenangon ja San Martín Jilotepequen kunnissa ovat olleet aktiivisia vaalien alla. Ryhmät ovat puoluepoliittisesti sitoutumattomia eivätkä ota kantaa ehdokkaisiin. Suurin osa ryhmien jäsenistä ei myöskään nuoren ikänsä vuoksi vielä näissä vaaleissa pääse itse äänestämään, mutta heille on tärkeää harjoittaa aktiivista kansalaisuutta. He pitävät esillä nuorten oikeuksiin ja yhdenvertaisuuteen liittyviä teemoja sekä kampanjoivat tiedostavan äänestämisen puolesta muistuttamalla äänioikeutettuja tutustumaan ehdokkaiden vaaliteemoihin ennen äänestyspäätöstä.

Ehdokkaita vaalipaneelissa Chimaltenangossa. Kuva: Veera Blomster.

Ehdokkaiden haastamista vaalipaneeleissa

Nuortenryhmät järjestivät kesäkuussa paikalliset vaalipaneelit, joissa kaikkien puolueiden ehdokkaat haastettiin esittelemään vaaliohjelmiansa lasten ja nuorten sekä vammaisten henkilöiden oikeuksien edistämisen näkökulmasta. 8.6. pääsin hankevierailun yhteydessä seuraamaan Chimaltenangossa paneelia, jonka järjesti ”Activando tu mente para transformación” -nuortenryhmä yhteistyössä vammaisten ihmisten oikeuksia edistävän CONADI-järjestön ja Chimaltenangon lastensuojeluverkoston kanssa. Nuoret videoivat tilaisuuden ja jakoivat sen sekä live-lähetyksenä että tallenteena ryhmänsä Facebook-sivulla.

Paneeliin osallistui kongressiehdokkaita kymmenestä puolueesta. Yhteensä ehdolla on 25 puoluetta eli reilu puolet jätti kutsun huomioimatta, mikä osaltaan kertoo puolueiden prioriteeteista. Kukin ehdokas sai aluksi neljä minuuttia aikaa esitellä lapsiin, nuoriin ja vammaisiin henkilöihin liittyvät kohdat puolueensa vaaliohjelmassa. Tämän jälkeen ehdokkailla oli kullakin minuutti aikaa vastata tilaisuuden järjestäjien erityisiin kysymyksiin. Nuorisoryhmän edustajat toimivat kellottajina ja yleisö avusti tasapuolisessa puheenvuorojen rajaamisessa tukahduttaen ylipitkiksi venyvät puheenvuorot aplodein.

Keskustelu paneelissa oli vilkasta, ja ehdokkaiden puheenvuoroissa toistuivat samat haasteet: lasten aliravitsemus, oppimisympäristöjen epäkohdat, lastensuojeluun, terveyteen ja koulutukseen liittyvien instituutioiden tehottomuus ja resurssien puute sekä alaikäisten siirtolaisuus ja sen taustasyyt kuten köyhyys, väkivalta, järjestäytynyt rikollisuus ja yleinen näköalattomuus.

Useampi ehdokas totesi maan lainsäädännön olevan hyvällä tasolla mutta ongelman olevan lakien käytännön toimeenpanossa ja siihen varatuissa liian vähäisissä resursseissa. Guatemala käyttää Unicefin laskelman mukaan vain 3,5 % bruttokansantuotteestaan lapsiin ja nuoriin samalla kun noin 60 % maan väestöstä on alle 24-vuotiaita. Taso on useilla mittareilla huomattavan alhainen muuhun Latinalaiseen Amerikkaan ja lähimaihin verrattuna. Samalla se on kuvaava esimerkki valtavien sosiaalisten ongelmien parissa kamppailevan maan kestämättömästä politiikasta.

Vaalimainoksia kadulla Guatemalassa.

Jututtamieni nuorten ajatukset tilaisuudesta olivat ristiriitaisia. Toisaalta he olivat tyytyväisiä järjestelyjen puolesta hyvin onnistuneesta tapahtumasta ja monipuolisesta nuorten tilannetta koskevasta keskustelusta. Varsinaisen sisällön suhteen he olivat kuitenkin selvästi pettyneitä. Keskustelu pysyi nuorten mukaan liian yleisellä tasolla, eikä ehdokkailla tuntunut olevan uskottavia eikä riittävän konkreettisia aloitteita nuoria huolettavien kysymysten ratkaisemiseen.

Tilaisuuden lopuksi paneeliin osallistuneet ehdokkaat allekirjoittivat järjestävien tahojen laatiman sitoumuskirjeen, joka määrittelee toiveet ja prioriteetit, jotka ehdokkaiden tulisi valtaan päästessään muistaa lasten, nuorten ja vammaisten henkilöiden tilanteen parantamiseksi. Käytännössä sitoumus on kuitenkin vain symbolinen. Vaalien jälkeen onkin tärkeää, että kansalaisyhteiskunta seuraa vaalilupausten toteutumista ja vaatii päättäjiltä vastuullista päätöksentekoa. Nuortenryhmien vaikuttamistyö kuntapäättäjien suuntaan jatkuu uusien hallinnon yksiköiden järjestäydyttyä.

Uusi vaikuttamistyön nelivuotissykli alkaa suhteiden rakentamisesta uusiin päättäjiin ja erityisesti paikallisviranomaisiin, jotka parhaimmillaan voivat tukea nuorten aloitteita ja edistää uudenlaista nuorten kuulemisen kulttuuria kunnissa.

Teksti ja kuvat: Veera Blomster, Taksvärkin kehitysyhteistyön ohjelmasuunnittelija

Muistivihkon kansiteksti: ”Äänestämällä ilmaiset poliittisen mielipiteesi. Älä myy ääntäsi.”