Guatemala-kampanjan loppukiri

Taksvärkki-päivä on nuorten solidaarisuutta ja omaa kehitysyhteistyötä. Toukokuussa ehtii vielä järjestää Taksvärkki-päivän ja osallistua Taksvärkki-keräykseen. Osallistua voi yksi luokka tai koko koulu.

Koulut ja oppilaitokset voivat olla mukana Huominen tehdään tänään ‐kampanjassa järjestämällä Taksvärkki‐päivän valitsemanaan päivänä lukuvuoden 2012–2013 aikana. Ilmoittautua voi vaikka heti täällä. Tekemällä päivän töitä ja antamalla palkkion Taksvärkki‐keräykseen suomalaiset nuoret mahdollistavat monivuotisen kehitysyhteistyöhankkeen Guatemalassa. Hankkeen tavoitteena on tukea nuoria aktiivisessa vaikuttamistyössä.

Guatemalassa hanke toteutetaan yhteistyössä paikallisen kansalaisjärjestö PAMIn kanssa. Taksvärkki-kampanjaan osallistuvat suomalaisnuoret tukevat Guatemalan nuoria paremman, turvallisemman ja oikeudenmukaisemman maan rakentamisessa.

Äkkilähdön Guatemalaan voi opettaja toteuttaa luokan kanssa vaikka yhden oppitunnin aikana käyttämällä Taksvärkin valmista aktiivista kansalaisuutta ja lapsen oikeuksia käsittelevää materiaalia kuten videoita ja oppituntitehtäviä, joita voi helposti tulostaa kampanjan sivuilta täällä.

Hankkeeseen liittyvä Taksvärkki ry:n oppilaitoksille suunnattu Huominen tehdään tänään-kampanja alkoi syksyllä 2012 ja jatkuu toukokuun 2013 loppuun asti.