Globaalikasvatuksen kesäkoulu toi yhteen kasvattajia Virosta, Latviasta ja Suomesta

Koulutuksessa keskityttiin erityisesti lasten ja naisten oikeuksiin ja pohdittiin, mikä on opettajan rooli ihmisoikeuskasvattajana ja lapsen oikeuksien puolustajana.

26 opettajaa, nuorisotyöntekijää ja muuta kasvatusalan ammattilaista vietti elokuun lopulla kolme päivää syventyen ihmisoikeuskasvatukseen. Luonnonkauniiseen Võsun kylään Pohjois-Virossa kokoontui joukko innokkaita globaalikasvattajia Virosta, Latviasta ja Suomesta. Globaalikasvatuksen kesäkoulun järjesti virolainen kehitysyhteistyö- ja globaalikasvatusjärjestö Mondo yhdessä Taksvärkin ja latvialaisen Green Libertyn kanssa.
 
suvekool-2018_43500515834_o
 
Taksvärkin kouluttajat Leena Honkasalo ja Jenna Inkinen johdattelivat osallistujat lapsen oikeuksiin. Koulutuksessa syvennettiin ymmärrystä Lapsen oikeuksien sopimuksesta ja siitä, mitä se tarkoittaa koulun arjessa, ja tutustuttiin konkreettisiin, osallistaviin menetelmiin, joiden avulla lapsen oikeuksia on helppo käsitellä oppilaiden kanssa.

Kansainvälistä osallistujajoukkoa puhuttivat erityisesti koulukiusaaminen, sukupuolistereotypiat ja toivon pedagogiikka.
 
suvekool-2018_30350377208_o
 
Virossa ja Latviassa koulu alkaa syyskuun alussa, joten opettajilla uuden lukuvuoden suunnittelu on vielä käynnissä. Kolmipäiväinen irtiotto arjesta ja mahdollisuus jakaa kokemuksia kollegoiden kanssa antoivat intoa, inspiraatiota ja konkreettisia ideoita tulevaan syksyyn.

”Mielestäni antoisinta oli vertailla kokemuksia koulun arjesta ja opettajan työstä Suomessa, Virossa ja Latviassa”, kuvailee Taksvärkin globaalikasvatuksen suunnittelija Leena Honkasalo. ”Löysimme paljon yhteistä, vaikka toki opetussuunnitelmat monelta osin eroavatkin. Globaalikasvatuksella ei Virossa ja Latviassa ole yhtä vahvaa jalansijaa opetussuunnitelmissa kuin Suomessa, mutta siitä huolimatta moni opettaja kokee tärkeäksi herätellä oppilaita globaaliin vastuuseen”.

Koulutuksen osallistujat kiittelivät erityisesti Taksvärkki ry:n käytännönläheisiä menetelmiä, joiden avulla lapsen oikeuksia voi käsitellä oppitunnilla. Vastikään englanniksi käännetty Oikeesti! Lapsen oikeuksien menetelmäopas eli Right! sai innostuneen vastaanoton. Suosittu opas yhteistoiminnallisine menetelmineen on ollut käytössä Suomessa jo vuodesta 2009.

suvekool-2018_44217895581_o
 
Suomalaisille opettajille avautuu lokakuussa mahdollisuus osallistua vastaavaan koulutukseen ja tulla oppimaan globaalikasvatuksesta ja lapsen oikeuksista yhdessä Baltian maista tulevien kollegoiden kanssa. Pärnussa 26.–27.10. järjestettävään koulutukseen pääsee 10 opettajaa Suomesta, 10 Virosta ja 10 Latviasta. Lisätietoa ja ilmoittautumisohjeet julkaistaan pian sekä Taksvärkin nettisivuilla että sosiaalisen median kanavissa!

Kuvat: Viktoria Rudenko / Mondo