Etsimme suomalaista nuorta osallistumaan väliarviointimatkalle Boliviaan

Taksvärkki ry etsii kehitysyhteistyökysymyksistä kiinnostunutta nuorta osallistumaan Boliviassa toteutettavan kehitysyhteistyöhankkeen väliarviointiin. Taksvärkki ry:n ja bolivialaisen kansalaisjärjestö COMPAn (Fundación Comunidad de Productores en Artes) yhteistyöhanke on käynnistynyt vuonna 2010. Hanke tarjoaa taide- ja teatterityöpajatoimintaa El Alton laitakaupunginosien lapsille ja nuorille. Tavoitteena on syrjäytymisvaarassa olevien lasten ja nuorten itsetunnon, itseilmaisutaitojen ja elämänhallinnan parantaminen sekä positiivisten siirtolaisidentiteettien rakentaminen.

Arviointitiimi koostuu paikallisesta konsultista ja suomalaisesta vapaaehtoisesta. Arviointi toteutetaan maalis-huhtikuussa 2012 ja siihen sisältyy noin kolmen viikon oleskelu Boliviassa. Lisäksi valittavan henkilön tulee varata aikaa ennen matkaa hankedokumentteihin perehtymiseen sekä matkan jälkeen arviointiraportin viimeistelyyn.

Tehtävä ei edellytä aiempaa kokemusta hankearvioinneista, mutta kylläkin innostusta, idearikkautta ja näkemystä kehityskysymyksistä. Kiinnostus arviointityöhön ja espanjan kielen sujuva osaaminen ovat välttämättömiä. Bolivian ja erityisesti El Alton kulttuurinen tuntemus sekä kokemus taidekasvatuksesta, nuorisotyöstä, kriittisestä pedagogiikasta tai yhteisötaiteesta katsotaan eduksi. Valittavan henkilön on oltava täysi-ikäinen. Tehtävästä ei makseta palkkaa, mutta Taksvärkki ry vastaa arviointiin liittyvistä matka- ja majoituskustannuksista.

Hakemukset (lyhyt motivaatiokirje ja CV) tulee toimittaa viimeistään 29.1.2012 osoitteeseen veera.blomster@taksvarkki.fi

Lue tästä linkistä arvioinnin toimeksianto.

Lisätietoja osoitteesta veera.blomster@taksvarkki.fi tai puhelimitse: 050 495 3778.

 

Taksvärkki ry on suomalainen kansalaisjärjestö, jonka kehitysyhteistyöhankkeet edistävät kehitysmaiden lasten ja nuorten elinoloja, ihmisoikeuksia ja vaikuttamismahdollisuuksia. Kampanjoillaan Taksvärkki ry kannustaa suomalaisia nuoria maailmanlaajuiseen yhteisvastuuseen. Lisätietoa järjestön toiminnasta: www.taksvarkki.fi