Challengers-nuorten ideat pakopeliksi

Keväällä Taksvärkin Challengers-ryhmä on ollut mukana Taksvärkin, Eettisen kaupan puolesta ry:n sekä Nuorten Akatemian yhteisessä Vainua viherpesu -hankkeessa. Hankkeessa tuotetaan viherpesuteemainen pakopeli yläkouluille ja toisen asteen oppilaitoksiin pelattavaksi. Hanke on rahoitettu Opetus- ja kulttuuriministeriön erityisavustuksella mediakasvatuksen ja medialukutaidon edistämiseen sekä Wihurin säätiön tuella.

Challengers-ryhmän nuorten rooli hankkeessa on tärkeä: 11.–12.2.2023 pidetyllä vaikuttamisleirillä nuoret aloittivat pakopelin ideoinnin Nuorten Akatemian ohjaamassa pelilabrassa. Ennen leiriä ryhmä tutustui viherpesun ja vastuullisen kuluttamisen teemoihin Eetti ry:n työpajassa. Myöhemmin keväällä ryhmä palasi pakopelin pariin ideoimalla ja kommentoimalla pelin tehtäväpolkuja.

Intensiivistä pakopelin ideointia

Helmikuussa järjestetty kaksipäiväinen leiri koostui intensiivisestä pakopelin suunnittelusta, vastuullista kuluttamista pohtivasta vastamainostyöpajasta, energisoivista leikeistä ja mielenkiintoisista keskusteluista.

Ensimmäisenä leiripäivänä leirin osallistujat pääsivät Nuorten Akatemian ohjaajien kanssa pohtimaan Taksvärkin globaalikasvatuksen osa-alueita ja valitsemaan niistä sellaiset, joihin heidän mielestään pitäisi suunniteltavassa pakopelissä keskittyä. Tärkeimpien teemojen valinnan jälkeen siirryttiin käsittelemään pelin tarinaa ja tapahtumapaikkaa: mitä pakopelissä tapahtuu, missä ja miksi.

Kuvassa pöydän päällä kaksi kättä, joista oikea kirjoittaa paperille. Pöydällä on papereita, joissa kirjoitettuna ideoita pakopelin tapahtumapaikaksi.

Ehdotuksia pelin tarinaksi syntyi viiden nuoren osallistujan keskustellessa useita, ja ehdotuksista äänestämällä päätettiin yksi, jota lähdettiin kehittämään eteenpäin seuraavana leiripäivänä. Sunnuntaina pelilabrassa ryhdyttiinkin tuumasta toimeen pakopelin teeman ja tarinan syventämisessä sekä tehtävien suunnittelussa.

Opin leirin aikana paljon uutta, tutustuin uusiin ihmisiin, ilmapiiri oli tosi hyvä ja ohjelmat mukavia.
– Challengers-ryhmän jäsen

Intensiivisen pakopelin suunnittelun jälkeen leiri huipentui vastamainosten työstämiseen. Leiri oli täynnä mielenkiintoista keskustelua ja antoi osallistujille paljon ajateltavaa mutta myös katsauksen pakopelien suunnittelun maailmaan.

Kuvassa kaksi nuorta leikkelemässä lehtiä pöydän ääressä. Pöydällä on paljon leikeltyjä lehtiä.

Ideat heräsivät eloon

Leirin alkuideoinnin jälkeen pakopelin työstö jatkui Nuorten Akatemian toimesta mm. tehtäväpolkujen ideoinnilla ja pelin testauksella. Challengers-ryhmän nuoret saivat niin ikään antaa omia ideoitaan pakopelin tehtäviksi. Huhtikuussa ryhmä sai uudelleen vieraaksi Nuorten akatemian ohjaajan ja kuuli, miten peli oli kehittynyt helmikuussa pidetyn leirin jälkeen ja millä tavoin peli oli sitä testanneissa nuortenryhmissä otettu vastaan.

Pakopeliä testanneet nuoret olivat kokeneet pelin teemat ja tarinan kiinnostaviksi ja ymmärrettäviksi. Tämän kuuleminen, pelin kehityksen ja omien ideoiden eloon heräämisen näkeminen herätti Challengers-ryhmän nuorissa positiivisia onnistumisen kokemuksia.

Tosi kiva, että oli meidän ideoiden pohjalta luotu hyvä peli!
– Vuokko, Challengers-ryhmän jäsen

Vainua viherpesu -hankkeen pakopeli on tilattavissa yläkouluihin ja toisen asteen ryhmille syksyllä 2023 pääkaupunkiseudulla sekä Turun, Oulun ja Joensuun alueilla. Peliä voi tilata kouluille Nuorten Akatemian verkkosivujen kautta.

Nuorten vaikuttamisryhmä Challengers jatkaa toimintaa taas syksyllä 2023 uusin teemoin. Voit seurata ryhmän toimintaa ja ilmoittautua mukaan ryhmän verkkosivulla ja Instagramissa!

Teksti ja kuvat: Milka Autio