Perustietoja Tansaniasta

Etniset ryhmät

Tansaniassa on yli 120 etnistä ryhmää, joista jokainen eroaa toisistaan ainakin jossain määrin niin kulttuurin kuin kielenkin suhteen. Suurempien ryhmien sisäinen kulttuurinen ja kielellinen vaihtelu voi olla suurtakin ja vain harvojen pienimpien ryhmien voidaan katsoa olevan sisäisesti yhtenäisiä.

Eri ryhmien tarkkaa lukumäärää on vaikea arvioida, koska laskutapa riippuu täysin käytetystä määrittelystä. Jo kulttuuri voidaan määritellä usealla eri tavalla ja näin ollen myöskään esimerkiksi kulttuuristen ryhmien tai niiden lukumäärän määrittäminen ei ole helppoa. Myös kielen osalta rajoja on usein vaikea vetää. Kieleen kuin kieleen lainautuu paljon sanoja muista kielistä ja murteita on usein vaikea erottaa toisistaan.

Yksi tapa yrittää määritellä etnisiä ryhmiä on maantieteellisiin seikkoihin nojautuminen. Tansaniassa siirtomaavallan aikana alempien hallinnollisten alueiden rajat vedettiin usein etnisten ryhmien asuinalueiden mukaisesti ja etniset rajat heijastelevat edelleen myös maantieteellisiä rajoja - vaikkakin itsenäisyyden aikana tilanteeseen on yritetty puuttua kansallisen yhtenäisyyden nimissä.

Tansanian etnisistä ryhmistä yksikään ei ole kokonsa puolesta hallitsevassa asemassa muihin nähden. Tätä suhteellisen tasavertaista kulttuurista monimuotoisuutta onkin pidetty yhtenä syynä siihen, miksi Tansanian yhteiskuntakehitys on ollut Afrikan muihin valtioihin verrattuna rauhallista. Esimerkiksi Tansanian rauhallisia yhteiskunnallisia oloja ja nationalismin onnistumista selittävän "puutteiden ja poissaolojen" teorian mukaan sitä, ettei Tansanian yli 120 etnisen ryhmän joukossa ollut yhtään muita selkeästi suurempaa tai hallitsevaa ryhmää, voidaan pitää yhtenä tärkeänä syynä siihen, että tansanialaisista kyettiin luomaan suhteellisen yhtenäinen kansakunta.

Kaksi Tansanian määrällisesti suurinta etnistä ryhmää ovat sukumat ja nyamwezit. Alun perin läntisestä Tansaniasta, Viktoria-järven eteläpuolelta kotoisin olevat sukumat ja nyamwezit ovat molemmat bantukielisiä kansoja ja toisilleen läheisesti sukua niin kielellisesti kuin kulttuurisestikin. Ennen siirtomaavalloitusta sukumat ja nymwezit toimivat usein välittäjinä rannikon ja sisämaan välisessä kaupankäynnissä. Kolmanneksi suurimman etnisen ryhmän muodostavat Kilimanjaron etelärinteiltä kotoisin olevat chaggat. Muita Tansanian suuria etnisiä ryhmiä ovat muun muassa rannikolta kotoisin olevat swahilit, alun perin Persiasta tulleet shirazit, Dar es Salaamin ympäristöä asuttavat zaramot sekä eteläisestä Tansaniasta kotoisin olevat, suurenmoisista veistoksistaan tunnetut makondet.

Maasait

Tansanian ehkä tunnetuin etninen ryhmä on maasai. Mielikuva punaviittaisesta, pitkähiuksisesta ja helmikoruilla koristetusta maasai-sotilaasta on monelle tuttu. Maasaita on jo vuosisatojen ajan kuvattu ylpeiksi, urheiksi ja kaunispiirteisiksi paimentolaisiksi. Maasait ovat ylpeitä esi-isiltään peritystä elämänmuodosta.

Maasait ovat paimentolaisia, joille karja on kaikki kaikessa. Elämäntapa on liikkuvaa, sillä asuinpaikat muuttuvat laidunten mukaan. Asumustenkin pääasiallinen tehtävä on karjan suojaaminen. Uudisasutuksen ympärille rakennetaan paaluista ja orjantappurapensaista ensin aitaus. Sen jälkeen rakennetaan majat ruo'oista, jotka peitetään oljista ja lehmänlannasta tehdyllä seoksella.

Maasai -yhteisössä vanhemmat miehet ovat valta-asemassa naisiin ja nuorempiin miehiin nähden. Miehet jakautuvat kolmeen ryhmään iän mukaan: pojat, sotilaat ja vanhat miehet. Näkyvin ikäluokka on moranit eli nuoret sotilaskauttaan elävät pojat ja miehet. Menneinä aikoina heidän tehtävänsä oli suojella yhteisöä vaaroilta ja sotia muita heimoja vastaan. Nykyisin moranit hoitavat ja vartioivat karjaa. Karjavarkaudet ovat yleisiä, sillä heimon oman taruston mukaan kaikki lehmät kuuluvat heille.

Maasai -naiset rakentavat majat, hoitavat lapset, lypsävät lehmät, keräävät polttopuut, noutavat veden, valmistavat nahat ja korut sekä tekevät ruuan. Maasaiden perinteiseen ruokavalioon kuuluu maitoa, lihaa ja erityistilaisuuksissa karjan verta.

Maasaiden uskonto kytkeytyy vahvasti heidän elämäänsä. Jumalia on vain yksi, Engai, joka esiintyy sekä hyvänä että pahana.

Maasaiden perinteinen elämäntapa on nykyisin uhattuna, sillä karjan laidunnukseen tarvittava maa-ala on supistunut eikä heimon oikeuksista ei ole muutoinkaan juuri välitetty. Safarialueilla monet maasait ovat joutuneet luopumaan paimentolaisuudesta ja perustaneet turistikyliä, joissa sotilaat laulavat ja tanssivat ja naiset myyvät koruja.

Uskonto ->