Samarbetspartner i Tanzania

Watoto Salama och Kuleana


I Operation Dagsverke 05-06: Tanzania deltar två lokala samarbetsorganisationer som bägge arbetar med utbildning kring barns och ungas rättigheter och hiv/aids.


Organisationerna utbildar unga frivilliga som sedan förmedlar sina kunskaper vidare till andra jämnåriga. Utbildningen gäller hi-viruset och hur man kan hindra att det sprids. Organisationen startar infokiosker och samhällsteatrar vid skolor.

Syftet med kioskerna och teatrarna är att främja barns och ungas rättigheter genom att informera om hiv och aids och om hur man kan undvika att bli smittad.

Watoto Salama

Watoto Salama, "trygga barn" är den som utarbetat projektet och startat det i Tanzania. Det är en liten, men aktiv medborgarorganisation som grundades 1998. Rörelsen grundades av en grupp unga som samlade in använda kläder och skor för barnhem och barncentraler. Efter de första staplande stegen har organisationen vuxit och blivit en stark och aktiv röst för barnens rättigheter, och dessutom expert på hiv-upplysning. Watoto Salama är verksam i Dar es Salaam, huvudsakligen i distriktet Kinondon. Verksamheten inom organisationen bygger på att de unga själva aktivt tar del i verksamheten och arbetet som sker inom ramen för det lokala samhället. Styrkan i organisationen är utbildningsprincipen från unga till unga och verksamhetsmodellen som bygger på de ungas egen aktivitet. Organisationen utbildar unga som sedan berättar om barns och ungas rättigheter för andra unga.

Watoto Salama har en vision om ett samhälle där barns rättigheter respekteras och där alla barn garanteras ett tryggt liv.

Kuleana

Ordet kuleana är swahili och betyder ungefär slå vakt om eller sköta om varandra.

Kuleana grundades 1992 och är den största organisationen i landet när det gäller att främja barns och ungas rättigheter. Organisationen har sitt huvudkontor i norra Tanzania i Mwanza. Där driver den också en central för gatubarn och Kuleana utbildnings- och forskningscentral. Kuleana främjar också barns och ungas rättigheter på ett nationellt plan genom omfattande kampanjer. Kuleanas kontor i Dar es Salaam har i uppgift att delta i och stöda det lokala projektet med att sprida kunskap om hiv bland unga.

Kuleana menar att alla barn, både pojkar och flickor har rätt till en trygg, rättvis och lycklig barndom. Organisationens syn är den att barn och unga ska ha rätt att delta och att få sin röst hörd i samhället samt att bli mötta med respekt.
Hur kan unga i Finland bidra? ->