Basfakta om Tanzania

Religioner

Omkring en tredjedel av Tanzanias invånare är kristna, de flesta katoliker eller protestanter. Dessutom finns det många som hör till mindre kristna rörelser, t.ex. baptister och pingstvänner. Särskilt i nordöstra Tanzania, runt Mosh, har kristendomen en stark förankring. Området har varit en centralort för missionärer ända sedan 1800-talet. valkoinen kirkko

Den andra stora religionen vid sidan av kristendomen är islam. 35 % av befolkningen är muslimer. De flesta av dem är sunnimuslimer och den största sunnigruppen bor på ön Zanzibar strax utanför den tanzaniska kusten. Den muslimska befolkningen i landet är koncentrerad till kustområdet och de städer som ligger längs de gamla karavanrutterna. I många städer i Tanzania finns det också flera moskéer. Till den tanzaniska befolkningen hör också en liten andel asiater, mest hinduer och sikher.

De stora världsreligionerna, främst kristendomen och islam, och de många religiösa grupper som härstammar från dessa vinner mark också i Tanzania. I de former av kristendom och islam som nu sprids i Afrika finns det emellertid också kvar en hel del element som härstammar från traditionella afrikanska religioner. Den luterska kyrkan i landet har exempelvis tagit upp en mängd lokala influenser.

Oberoende av att de traditionella religionerna håller på ge vika för de stora världsreligionerna finns det fortfarande, och särskilt på den tanzaniska landsbygden, människor som utövar de gamla religionerna. Det går inte att behandla afrikanska naturreligioner som en helhet eftersom varje etnisk grupp har ett eget trossystem.

De traditionella afrikanska religionerna är typiskt lokalt förankrade. De har tydligt utformats utifrån de lokala levnadsförhållandena och det aktuella samhällets näringsformer. Genom trossystemen försöker människorna förklara och förstå de fenomen som omger dem. Överallt hittar man antingen en gud som kontrollerar allt eller flera olika gudomar som var och en sköter sitt område eller sin nisch. Rent allmänt kan man säga att man inom de traditionella religionerna tror på en högsta skapande kraft eller gud som ofta verkar i bakgrunden. Föremålet för de egentliga dagliga ritualerna är dock ofta olika mindre gudomar eller förfäder som styr över den osynliga världen. Det finns också specialister på de olika samhällenas rituella liv, shamaner eller präster, som agerar som förbindelse mellan den synliga och den osynliga världen. Eftersom folk inte har kunnat skriva har olika religioner och traditioner förts vidare från en generation till nästa i muntlig form och genom exempel.

tyttöjä kirkossaOrdet "religion" är svår att definiera i den afrikanska kulturen eftersom element från religionerna finns med i alla delar av människans liv. Kanske vore det bättre att tala om en världsåskådning färgad av religionen. De traditionella religionerna är fortfarande synliga i det dagliga livet, i olika ritualer, traditioner och vanor.

Religionen utgör en viktig del av vanliga tanzaniers vardag. Inom de kristna områdena samlas familjerna på söndagen och går till kyrkan klädda i sina finaste kläder. Under gudstjänsten sjunger de exempelvis psalmer, ofta i flera stämmor och så att det hörs också utanför kyrkans väggar. Påsk och jul är de viktigaste högtiderna och då fortsätter festligheterna till långt in på kvällen och natten. Ramadan-månaden är den viktigaste tiden på året för muslimerna. Då får de inte vare sig äta eller dricka från det att solen går upp till dess att mörkret faller. Efter att Ramadan-månaden är till ända firar muslimerna att fastan är över med högtiden Eid al Fitr. Festen räcker tre dagar och då äter man gott, hälsar på hos släkten och träffar vänner.

Naturen ->