Naturen

Geografi

Tanzania är den till ytan största staten i Östafrika och landet omspänner geografiskt sett väldigt varierande regioner. Där finns öppna savanner, skuggiga regnskogar och höga berg. Det högsta berget i Afrika, Kilimanjaro (5 895 möh), ligger i Tanzania, liksom också tre av Afrikas största sjöar: Nyasa, Tanganyika och Victoria.

Tanzania kan lite grovt indelas i tre geografiska områden: kustremsan och öarna, slätterna i höglandet och bergsområdena. I öst domineras det tanzaniska landskapet av kustremsan med slätter som ligger nästan i höjd med havet, av korall- och kalkstensöarna Zanzibar, Pemba och Mafia.

kaupunki rantatöyräällä Inne i landet domineras landskapet av en höglandsplatå som ligger 600-1 800 meter över havet. Platån delas i tu av den 5 600 kilometer långa, 200-2000 meter djupa och 20-120 kilometer breda östafrikanska gravsänkan. Höglandsplatån består till största delen av slättmarker men trots detta finns där stora höjdskillnader.

Det finns fyra olika bergsområden i landet: det västra, det södra, det centrala och det nordöstra där Kilimanjaro finns. Tanzanias största insjö är Victoriasjön. Nyasa och Tanganyika kommer inte ens nära Victoriasjön i storlek, men i gengäld är de djupa. Tanganyika är nästan 1,5 kilometer djup. Den största floden i landet heter Rufiji.

Klimat ->