Operation Dagsverke 05–06: Tanzania

Under läsåret 2005–2006 har finländska unga möjlighet att hjälpa barn och unga i Tanzania att sprida kunskap och medvetenhet om hiv/aids till sina jämnåriga.

Genom att delta i insamlingen Operation Dagsverke 05–06: Tanzania kan finländska skolelever och studerande stöda arbetet mot hiv och aids i Tanzanias största stad Dar es Salaam.

Dagsverke rf:s lokala samarbetspartner Watoto Salama och Kuleana är experter på hiv/aids-fostran. Organisationerna utbildar frivilliga unga som sedan till sina jämnåriga förmedlar kunskapen om hi-viruset och hur man kan förebygga att det sprids. Organisationerna startar infokiosker och samhällsteatrar i olika skolor, i syfte att främja barns och ungas rättigheter. Där sprider de information om hiv och aids och om hur man kan undvika att bli smittad.

I Finland erbjuder Dagsverke rf precis som tidigare skolorna och läroanstalterna ett mångsidigt läromaterial: en Operation Dagsverke 05–06: Tanzania-affisch, en elevbroschyr, en lärarguide, webbmaterial och en morgonsamlings-cd. Syftet är att fördjupa elevernas kunskap om temat för insamlingen, det vill säga hiv/aids, och att erbjuda mångsidiga idéer och inspiration som kan utnyttjas för lektioner kring samhälle, kultur och nutid i Tanzania.

Boka ett avgiftsfritt skolbesök! I början av läsåret 2005–2006 utbildar Dagsverke rf unga fostrare i internationalism som reser runt i skolorna och håller avgiftsfritt lektioner i anknytning till temat. Lektionerna kan också anpassas för något specifikt läroämne. Om elevkåren, lärarna eller hela skolan är intresserade av de här tjänsterna gå det bra att kontakta oss på Dagsverke rf:s kontor: skolkoordinator nina.jutila@taksvarkki.fi, tel. 09 1502 623